Energibesparingar kan ge sämre hälsa

2012-11-20 12:11  
Dan Norbäck

När man sparar energi på arbetsplatser kan det leda till försämrad hälsa hos dem som jobbar i huset. Det visar en ny forskningsstudie.

I forskningsprojektet har energimätningar genomförts i 46 arbetsplatsbyggnader, bland annat skolor och förskolor, i södra Sverige och 2 424 personer som arbetade i byggnaderna har fått svara på frågor om sin hälsa.

När det gäller skolbyggnaderna, 29 skolor och 3 förskolor, visar resultatet att ju mer energi skolorna använde för uppvärmning, desto bättre mådde personalen. Då rapporterade de färre fall av huvudvärk och trötthet, samt färre problem med ögon, näsa eller hals. Samma tendens fanns även vid de övriga byggnaderna, som bland annat var kontor och vårdhem.

Men om skolorna använde mer elektricitet för annat än uppvärmning, så rapporterade personalen i stället mer hälsoproblem och mer astma.

-Det var lite förvånande. Det skulle kunna vara buller som stör dem. Ju mer el man använder desto mer snurrar datorer och elektriska apparater. Eller så skulle det kunna vara något slags kemisk emission från elektroniken, säger docent Dan Norbäck vid Uppsala universitet.

Han drar slutsatsen att besparingar i energi för uppvärmning kan ge hälsoproblem, medan det är bra att minska den övriga elförbrukningen.

-Det här skickar en varningssignal att man ska tänka på hälsa när man sparar på energi, säger han.

Det är dock inte säkert att sambandet mellan uppvärmningsenergi och hälsoproblem även gäller för till exempel passivhus eller lågenergihus.

-Nej, det är en helt annan typ av byggnad. Det här är en studie, man ska inte dra några slutliga slutsatser, säger Dan Norbäck.

En annan studie från Uppsala universitet, av Karin Engvall, säger dock emot slutsatsen att energibesparingar kan påverka hälsan. I Karin Engvalls projekt har forskarna fokuserat på flerbostadshus i Stockholm, och där har inget samband hittats mellan energianvändning för uppvärmning och läkardiagnostiserad astma och allergi eller självrapporterad hösnuva eller eksem.

-Det skulle kunna bero på att hon använder ett genomsnitt på energianvändning i ett hus, men i själva verket kan den vara olika i olika lägenheter, säger Dan Norbäck.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt