Elsparande kräver enkla tjänster

2009-03-17 14:56  

Det räcker inte att ge människor detaljerad statistik över hur mycket el de använder. Om man vill minska användningen av el krävs det också att folk är engagerade och att tjänsterna är enkla att använda. Det är slutsatsen i en ny rapport från Lunds universitet.

För tio år sedan gav Skånska Energi sina kunder möjlighet kontrollera hur mycket el de använder per timma. Trots att abonnenterna fick möjlighet följa den egna konsumtionen i detalj minskade inte deras användning av el – den steg.

- Många hushåll tyckte att tjänsten var för krånglig att lära sig, säger en av rapportförfattarna, civilingenjören Elin Ersson.

Bland de som inte använde företagets internetbaserade statistiktjänst sjönk däremot den totala användningen.

- Det tyder på att det fanns många i den gruppen som hade bra koll på sin förbrukning, trots att de inte hade tillgång till tjänsten, säger Elin Ersson.

- Det visar också att kunskap och engagemang är viktigt om man vill minska elförbrukningen.

Det var i början av 2000-talet som Skånska Energi installerade ett nytt mätsystem i sitt elnät. Mätarna kopplades ihop med webbtjänsten ”Min elförbrukning”, där abonnenterna kan följa sin användning av energi timma för timma.

Men tjänsten blev ingen succé. Hittills har en tredjedel av nätbolagets cirka 17 000 kunder registrerat sig som användare. Av dem har bara en liten del använt tjänsten regelbundet.

”Har inte tid” eller ”visste inte att det fanns en sådan tjänst” var två av de vanligaste svaren som Elin Ersson och projektledaren Jurek Pyrko, professor i energihushållning, fick när de intervjuade 300 av Skånska Energi kunder.

Många tyckte också att det var för svårt att komma i gång med webbtjänsten och navigera runt bland statistiken.

Det mest överraskande var ändå att användningen av el ökade totalt sett bland de som hade bäst möjlighet att kontrollera hur mycket el de gör av med.

Elin Ersson:
- De flesta har dåliga kunskaper om sin energianvändning, både i kWh och pengar och har svårt att sätta statistiken över den egna förbrukningen i relation till hushållets beteende.

Ökningen bland de som hade tillgång till tjänsten var inte jämt fördelad: en liten grupp ökade sin förbrukning med mer än 100 procent, medan de flesta minskade sin förbrukning.

På grund av storförbrukarna blev ändå slutresultatet en total ökning med cirka 30 procent.

- Det visar att man måste arbeta extra mycket med en del hushåll för att få dem att spara, säger Elin Ersson.

En annan slutsats som hon och Jurek Pyrko drar av sin studie är den här typen av tjänster måste vara enkla och inbjudande att använda om de ska göra någon nytta.

- Dessutom måste det tydligt framgå hur mycket pengar man tjänar genom att spara energi, säger Elin Ersson.

Spara och slösa

Hushållet Spara:
Två vuxna som har bra koll på sin användning av el och hela tiden jämför hur förbrukningen skiljer sig mellan olika månader på året. I det här hushållet har man installerat en värmepump och följer förändringen i elanvändningen före och efter installationen med hjälp av statistiken från nätbolaget.
Efter tre år med smart mätare har det här hushållet minskat sin totala energianvändning med 30 procent.
Men även Spara kan spara mer: inomhustemperaturen är hög (22-24 grader) och hushållets energivanor har inte förändrats, trots tillgången till statistik.

Hushållet Slösa:
Två vuxna och tre barn, varav två är tonåringar. När oljepannan gick sönder värmdes huset upp med hjälp av elpatroner. Inomhustemperaturen är hög (22-24 grader) och de fem familjemedlemmarna använder fler elektriska apparater (datorer, TV-apparater, lampor) än Spara.
Trots smarta mätare och detaljerad statistik ökade Slösa sin elförbrukning med nästan 150 procent under de första år som hushållet använde statistiktjänsten.
Men det finns hopp för Slösa: familjen anser själv att den har behov att se över sin användning av el och har använt statistiktjänsten betydligt oftare (51-100 gånger sedan 2002) än Spara.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt