Elområden - så stor blev prisskillnaden

2012-05-11 09:27  

Indelningen i fyra elområden har lett till tydliga prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen i en ny rapport.

Energimarknadsinspektionen, EI, har på regeringens uppdrag granskat konsekvenserna av att Sverige sedan den 1 november förra året är indelat i fyra elområden. Granskningen omfattar perioden fram till sista mars i år.

Slutsatsen är att indelningen lett till tydliga prisskillnader mellan norra och södra Sverige.

Störst var skillnaden för en slutkund som tecknar fast elavtal. I elområde 4 - Malmö - var det genomsnittliga priset 8 procent högre jämfört med elområde 3. För rörliga avtal var priset i genomsnitt 4 procent högre. I elområde 1 och 2 i norra Sverige var däremot motsvarande priser cirka två procent lägre än för elområde 3.

Antalet elhandlare som erbjuder fastprisavtal har också blivit färre i elområde 4. Här har det också blivit dyrare och mer komplext att prissäkra sin el, konstaterar EI.

Det bidrar till södra Sverige troligtvis får ett permanent högre elpris jämfört med innan områdesindelningen, skriver EI.

Först när den nya elförbindelsen Sydvästlänken står klar om ett antal år kommer skillnaderna att minska.

Indelningen har också haft positiva effekter, enligt EI. Elnätet kan utnyttjas mer effektivt och på sikt kommer prisskillnaderna att leda till att det etableras mer elproduktion i södra Sverige.

Så har priserna varierat

Månatliga genomsnitt av timpriser (SEK/MWh) på spotmarknaden.

SE1, SE4

November -11 380,03, 455,69

December -11 299,70, 310,87

Januari -12 328,61, 338,49

Februari -12 427,14, 465,56

Mars -12 264,75, 280,18

Källa: Nord Pool Spot

Marie Alpman

Mer om: Energi Elpris

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt