Elområden gav företag nästan 10 procent dyrare el

2014-03-28 10:30  

Företag i södra Sverige fick betala nästan 10 procent mer för sin el förra året jämfört med företag i norra Sverige. Det visar en ny utvärdering av elområdesreformen.

Sedan den första november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. I en ny rapport från Energimarknadsinspektionen, EI, analyseras konsekvenserna av indelningen.

EI:s beräkningar visar att företagskunder i söder, det vill säga elområde 4, fick betala nästan 10 procent mer för sin el under 2013 jämfört med företag i elområde 1 i norra Sverige.

För ett företag med en årsförbrukning på 500 MWh blev elen cirka 16 000 kronor dyrare.

Om årsförbrukningen var 4 GWh kostade elen 126 000 kronor mer.

Med en årsförbrukning på 30 GWh blev skillnaden 946 000 kronor.

EI har då räknat med att företaget har ett elavtal med lika delar fast och rörligt pris.

-Om man hade haft ett helt rörligt pris så hade skillnaderna varit mindre. Men på större företag vill man ofta prissäkra åtminstone delar av sin elleverans, säger Kaj Forsberg, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Det är just prissäkringen genom att köpa så kallade EPAD-kontrakt som blivit dyrare för företag i södra Sverige.

-Särskilt i början var prisskillnaderna väldigt stora men nu sker en stabilisering. Om vi skulle göra samma beräkningar för i år tror jag att vi skulle få se mindre prisskillnader, säger Kaj Forsberg.

Även om gapet minskar så anser Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor på organisationen Svenskt Näringsliv, att prisskillnaderna på EPAD-kontrakt är ett bekymmer.

-Att prissäkra hälften av elen som Energimarknadsinspektionen räknat med tror jag dessutom är i underkant. Många företag måste prissäkra mer än så.

För att få en bättre marknad för prissäkringskontrakt vill Svensk näringsliv att Svenska kraftnät, som driver det svenska stamnätet för el, ska ställa ut EPAD-kontrakt.

-Det är ett förslag som också lagts fram i en statlig utredning, men hittills har det inte utretts vidare, säger Maria Sunér Fleming.

-Nu är det elkunderna som får betala notan för att det inte byggts tillräckligt med överföringsledningar och elproduktion i elområde 4.

Eric Anderzon, talesman för Elnätsupproret - en intresseförening för företag som driver olika energifrågor, förvånas inte över skillnaderna.

-Varje öre skillnad i priset per kWh är ett öre för mycket, säger han.

Enligt Eric Anderzon beror prisskillnaderna på elexport till utlandet.

-Kunderna i elområde 4 importerar grannländernas höga priser. Man kan säga att vi flyttat upp danska gränsen, säger han.

Men enligt Energimarknadsinspektionen har utbyggnaden av förnybar energi i Tyskland lett till sänkta elpriserna under dagtid vilket hjälpt till att hålla nere priserna i elområde 4.

Låga globala bränslepriser i spåren av finanskrisen och utbyggnaden av sol och vindkraft i Norden och i Tyskland har bidragit till att skillnaderna i elpris inte blivit så stora som först befarades.

Sedan införandet av elområdet har elpriset varit detsamma i hela landet 86 procent av tiden. Det är främst mellan elområde 3 och 4 som prisskillnader uppstått. Dessa områden har haft olika elpris tio procent av tiden.

I genomsnitt har prisskillnaden mellan elområde 1 och 4 varit 4,5 procent sedan införandet av elområden i november 2011 fram till den sista januari i år.

Flaskhalsar i elförbindelserna och problem för kärnkraften är huvudorsaken till prisskillnaderna, enligt EI.

Den hittills största skillnaden inträffade den 13 februari 2012 då priset mellan kl 18:00 och 19:00 var drygt 80 öre högre per kWh i elområde 4 än i de norra elområdena.

Hur det kommer att se ut framöver kan Kaj Forsberg inte svara på.

-Det finns inga garantier för att det inte kommer perioder med stora prisskillnader i framtiden.

Marie Alpman

Mer om: Elområden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt