Elkunder får ta bombnotan

2014-01-30 14:45  
Plockat från havsbotten, fortfarande livsfarligt. Foto: Boskalis Hirdes

Dumpad ammunition från världskrigen måste röjas när vindkraften byggs offshore, och elkunderna får ta notan.

Över en miljon ton ammunition dumpades i Nordsjön och Östersjön efter andra världskriget, och kanske hälften så mycket efter första världskriget. Livsfarliga pjäser som decennier senare försvårar utbyggnaden av vindkraftparker till havs.

När andra världskriget var till ända 1945 gav de allierade tyska fiskare i uppdrag ta med sig överbliven ammunition och dumpa den i haven. Särskilda dumpningsområden anvisades.

Men fiskebåtsbesättningarna fick betalt per genomförd resa. Därför var det inte ovanligt att man dumpade ammunitionen så snart man tyckte att man var utom synhåll för hamnmyndigheterna. Självklart dokumenterades inte de spontana dumpningsplatserna.

Detta medförde att ammunition nu finns spridd över stora delar av de platser där man i dag vill anlägga havsbaserade vindkraftparker, rapporterar tidningen VDI Nachrichten.

Vindkraftparker som skulle tas i bruk under 2013 är nu kraftigt försenade. Ammunitionsröjning är tidskrävande, och farlig.

Bland de företag som specialiserat sig på att hitta ammunition och sedan ta hand om den är Boskalis Hirdes, som med en undervattensrobot med inbyggd metalldetektor skannar av havsbotten och sedan med manipulatorer gräver fram bomberna eller granaterna och samlar ihop dem.

Såväl byggnationen av vindkraftverken, som kabeldragningen, måste ske i röjda områden. Annars kan svåra olyckor inträffa. Olyckor som saneringspersonalen trots allt måste räkna med. Ammunitionen har definitivt inte brutits ner av tidens tand. Många gånger har pjäserna samlats intill varandra. En enstaka olycka kan lätt leda till en serieexplosion. Även 5000 ton kemvapen dumpades i havet.

Sedan andra världskriget har över 400 personer dödats i olyckor av ammunition som dumpats i havet.

Den tyska förbundsregeringen har sagt nej till att stå för saneringskostnaderna. Fördyringen kommer slutligen att föras upp på konsumenternas elräkningar.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt