Energi

El-kartan blir del av utredningen

Egen el i Sverige. Grafik: Jonas Askergren
Egen el i Sverige. Grafik: Jonas Askergren
Kartläggningen i siffror. Grafik: Jonas Askergren
Kartläggningen i siffror. Grafik: Jonas Askergren

Ny Tekniks undersökning ger fakta som utredningen om nettodebitering behöver.<br/>– Vi har faktiskt ingen riktigt bra koll på hur många som i dag är så kallade mikroproducenter, säger utredaren Rolf Bohlin.

Publicerad

Rolf Bohlin arbetar till vardags på kammarrätten i Stockholm. Sedan i våras leder han den statliga utredning som senast den 14 juni nästa år ska komma med förslag till hur ett system med nettodebitering av egen el ska utformas.

– Uppdraget är entydigt. Vi ska ta fram lagförslag om nettodebitering av egenproducerad el som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt. Men det är ingen enkel uppgift. Hade det varit enkelt hade systemet redan varit infört, säger Rolf Bohlin till Ny Teknik.

- Varje gång vi har möte i utredningen dyker det upp nya problem som vi måste vända och vrida på. Men jag hyser inga tvivel om att utredningen ska lyckas med uppdraget, säger han.

Tidigare utredningar om nettodebitering har stupat på momsproblematiken.

– Vi kommer antingen att hitta en lösning inom befintliga moms- och energiskattesystem eller föreslå ett annat system. Det är i alla fall helt klart att staten är beredd att gå miste om den skatt som man i dag får in från mikroproducenterna, säger Rolf Bohlin.

Just nu håller utredningssekretariatet på med faktainsamling, bland annat vad det kostar att installera egen el och hur stor omfattningen av egen el-produktionen verkligen är.

– Vi har faktiskt ingen riktigt bra koll på hur många som i dag är så kallade mikroproducenter. Vi tar gärna del av Ny Tekniks undersökning, säger Rolf Bohlin.