Energi

Egen el: Nu ska elföretagen ge besked

Branschorganisationen Svensk Energi går nu ut med en enkät till Sveriges alla elnätsföretag och ställer frågan hur många egen el-producenter som är uppkopplade mot elnätet.

Publicerad

Intresset för egen el och frågan om nettodebitering har aldrig varit hetare än nu.

Ny Teknik har på mindre än en vecka fått in över 400 svar på den enkät som ligger ute på www.nyteknik.se/elenkät.

Nu går branschorganisationen Svensk Energi ut med frågor till sina medlemsföretag för att få den exakta bilden av hur många egen el-producenter i Sverige som är uppkopplade mot elnätet och hur stor effekt som man har installerat i form av solceller, vindkraftverk och små vattenkraftverk.

- Vi vet från tidigare undersökningar att sju av tio elnätsföretag är positiva till att erbjuda små elproducenter nettodebitering av den levererade och den inköpta elen. Vi vet också att sju av tio svenskar är intresserade av att producera sin egen el i framtiden, säger Helena Olssén, som är ansvarig för undersökningarna på Svensk Energi, till Ny Teknik.

Hon kommer att skicka ut enkäten till de 180 elnätsföretag som är medlemmar i Svensk Energi.

- Vi gör det i eftermiddag om vi hinner, annars i morgon, säger Helena Olssén.

Varför gör ni en sådan undersökning?

- Vi vill helt enkelt veta hur stort intresset för att producera sin egen el är i dag. Därför frågar vi nu våra medlemsföretag hur många kunder de har som producerar sin egen el samt hur stor den installerade effekten är totalt. Detta är viktigt underlag för oss eftersom elbranschen aktivt driver frågan om att kunderna ska ha möjlighet till nettodebitering.många små el-producenter det finns just nu för att få en uppfattning om hur många som kan vara intresserade av nettodebitering, säger Helena Olssén.

När får ni svaren?

- Vi får in svar tom 20 nov. Vi kommer sen ha en energilunch där vi ska ta upp egen el- och nettodebiteringsfrågan samt frågor kring timmätning och de nya elavtalen. I enkäten täller vi även frågan hur många kunder som har bytt till de nya timmätta elavtalen.