Efterlyser tydligare ansvar för soporna

2012-08-30 12:45  

Överfulla plastigloos och skräpiga återvinningsstationer. Förpackningsproducenterna har inte skött avfallsinsamlingen och regeringens utredaren Lars Ekecrantz har fått nog. Nu föreslår han att kommunerna ska samla in matförpackningar och tidningar.

Tanken är att hushållen ska fortsätta att sortera ut plast, tidningar, glas och metall, men att kommunerna får ansvaret för att samla in avfallet. Hur det ska gå till rent praktiskt är dock upp till varje enskild kommun.

-Det finns redan i dag många kommuner som har flerfackskärl i villaområden, men om man löser det på det sättet kan jag inte svara på. Det är en individuell fråga för kommunerna, säger Lars Ekecrantz.

I dagsläget är ansvaret för sophanteringen uppdelade på kommunerna och förpackningsproducenterna. Kommunerna hämtar hushållsavfallet och producenterna hämtar glas, metall, tidningar och plast från återvinningsstationer.

Men det systemet har inte fungerat särskilt bra. Det är inte rationellt för hushållen att lämna sopor på olika ställen och det har lett till en otydlig ansvarsfördelning och tvister mellan kommuner och förpackningsproducenter.

-Producentansvaret har funnits i mer än 18 år och hela tiden har det varit problem och smågnabb. Att det är problem på återvinningsstationerna med nedskräpning beror på att producenterna inte tar det fulla ekonomiska ansvaret. Lägger man inte tillräckligt med resurser på det blir det problem, säger Lars Ekecrantz.

Under utredningens gång har ambitionen varit att etablera ett bättre samarbete mellan kommuner och producenter. Men det har inte fungerat och Lars Ekecrantz pekar i utredningen på att parterna har varit oförmögna att tänka nytt och lämna ett gemensamt förslag.

Nu föreslår han i stället att kommunen får ansvaret för att samla in tidningar och matförpackningar. Sedan ska kommunen lämna avfallet till producenterna, som får ansvaret för att återanvända och återvinna soporna.

Systemet bygger på att producenterna betalar en avgift till kommunerna för insamlingen.

-Producenterna har ändå ansvaret och kan de inte sköta insamlingen själva får de acceptera att samhället avkräver dem betalt. Jag tror att kommunerna har bättre förutsättningar för att hantera detta, säger Lars Ekecrantz.

Nu ska utredningsförslaget ut på en remissrunda. Miljödepartementet hoppas kunna presentera en proposition för riksdagen före sommaren nästa år.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt