Efter larmen om elnäten – nu agerar regeringen

2019-10-24 16:47  

Flera företag har larmat om att trängseln i elnäten hindrar deras tillväxt. Nu vidtar regeringen åtgärder.

Men den som förväntar sig omedelbara krafttag lär bli besviken. De klubbade åtgärderna handlar om att fyra länsstyrelser ska analysera elförsörjningen och att Energimarknadsinspektionen ska granska kapacitetsbristen i elnäten.

Läs mer: Efter larmen om elbrist – tre kraftanläggningar rustas

Regeringen konstaterar i ett pressmeddelande att samhällets ökade efterfrågan på el lokalt har medfört att kapacitetsbrist har uppstått i elnätet på flera platser och regioner i Sverige. Ny Teknik har tidigare rapporterat om problemen, som främst rör stamnätet i Stockholm, Uppsala, Västerås och Malmö.

Ska undersöka omfattningen på kapacitetsbristen

Bageriföretaget Pågen i Malmö har påpekat att elsituationen sätter käppar i hjulet för deras utbyggnadsplaner. Även byggmaterialleverantören Lindab, med huvudkontor på Bjärehalvön i Skåne, har uttryckt oro.

Läs mer: Eon: Nu kan alla i södra Skåne få el

Ystad Hamn har larmat om att den lokala elbristen kan leda till att bolaget inte kan erbjuda landström till de färjor som ligger vid kajen, vilket skulle innebära ökade utsläpp när färjorna måste ha sina motorer igång för att driva belysning och ventilation.

Läs mer: Trångt i elnäten – Ellevio och Vattenfall ber kunderna om hjälp

Energimarknadsinspektionen får nu i uppdrag att undersöka omfattningen av kapacitetsbristen och utreda hur problematiken har sett ut över tid. Myndigheten ska också analysera förutsättningar och ge förslag på åtgärder.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 april 2020 och slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Ska ange möjliga problem med effektsituationen

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län får samtidigt i uppdrag att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i sina regioner. Syftet är att hitta möjligheter till samordning mellan regionala och lokala aktörer så att nätförsörjningen kan bli mer effektiv.

– Elnätsbolagen, Svenska kraftnät, kommunerna och regionerna måste samverka för att hantera effektbehovet. Nu ger vi länsstyrelserna i uppdrag att leda arbetet, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska resultera i en slutrapport senast den 7 augusti 2020 där länsstyrelserna beskriver hur effektsituationen i regionerna ser ut i dag och anger möjliga framtida problem och risker.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elnät Elsystem

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt