Dystert för Vattenfall, men vinsten från vind ökar kraftigt

2016-02-04 08:24  
Bilder från Swinfords vindkraftspark i Storbrittanien. Foto: Vattenfall

Vattenfalls produktion av el från vind ökade kraftigt 2015, vilket förklarar resultatökningen på 1 miljard kronor från den satsningen. Annars var siffrorna dystra.

Under 2015 ökade Vattenfall sin elproduktion kraftigt från vindkraftverk. Från 4,1 TWh 2014 till 5,8 TWh förra året.

Därmed ökade vindkraften sin andel av den totala elproduktionen, från 2 till 3 procent.

Omsättningen för vindkraften ökade från 3,5 till 4,3 miljarder kronor

Och vindkraftsaffären redovisade ett underliggande rörelseresultat, exklusive engångskostnader, på 1,5 miljarder kronor, vilket är 1 miljard mer än året innan.

Sämre gick det dock för hela koncernen. Omsättning ligger kvar på ungefär 165 miljarder kronor 2015, men rörelseresultatet minskade från 24,1 miljarder kronor 2014 till 20,5 miljarder kronor 2015. Men på grund av nedskrivningar redovisar bolaget en förlust på närmare 20 miljarder kronor.

Förklaringen till vindkraftens höjda resultat är Vattenfalls ökade investering i vindkraft på senare tid. Bland annat i Sverige, Danmark och i Storbritannien, där kapaciteten i Kentish Flats vindpark har fördubblats till 90 MW.

Förra året investerade Vattenfall 8,6 miljarder kronor i vindkraft, ungefär hälften av de totala investeringarna i elproduktion på 16,7 miljarder kronor.

Vattenfall räknar med något lägre investeringstakt i vind de närmaste två åren: närmare 14 miljarder kronor ska investeras i förnybar energiproduktion 2016 och 2017, varav merparten sägs vara vindkraft. Delar kommer att finansieras genom partnerskap.

Den fortsatta satsningen ska ses som ett led i den nya ambitionen att nå upp till 2,3 GW förnybar kapacitet 2020, skriver bolaget i rapporten. Det nya målet fattades av styrelsen i december.

"Partnerskap blir en viktig del i tillväxtstrategin", skriver vd Magnus Hall i bokslutet, som presenterades på onsdagen.  Under 2015 tecknade Vattenfall exempelvis ett partnerskapssamarbete på vindområdet med AMF, som köpte en andel i brittiska vindkraftparken Ormonde.

Vattenfalls vd betonade också i rapporten att han är bekymrad för vattenkraftens villkor.

"Även vattenkraften, som ju är basen i vår långsiktiga kraftproduktion, drabbas nu hårt av kombinationen låga elpriser och mycket hög skatt", skriver Magnus Hall.

I rapporten varnar Vattenfall också for fortsatta nedskärningar.

"Vi fortsätter att vidta åtgärder för att stärka vår balansräkning med att vi nu fullföljer vårt besparingsprogram för 2015-2016, kritiskt granskar investeringar och samtidigt realiserar strategin genom att avyttra de delar av portföljen som inte betraktas som kärnverksamhet i det nya Vattenfall", skriver Magnus Hall.

Vind-segmentet

Vind-segmentet 2015 2014
Elproduktion, TWh 5,8 4,1
Extern nettoomsättning , miljarder kronor 4,3 3,5
Underliggande rörelseresultat (exklusive engångskostnader*), miljarder kronor 1,5 0,5

 

* 2014 betalade Vattenfall 1,2 miljarder kronor i en engångskostnad till Dan Tysk för en försening.

Källa: Vattenfalls bokslut 2015,  sida 17

Mer om: Vattenfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt