Döda bottnarna ökar i Östersjön

2014-04-02 13:14  

Östersjön har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Ny forskning visar att tillförseln av näringsämnen är den största orsaken.

I en ny studie konstateras att de döda bottnarna i Östersjön har ökat tiofaldigt under de senaste 115 åren. Ytan har ökat från 5 000 kvadratkilometer år 1900 till drygt 60 000 kvadratkilometer år 2012.

Bottnarna dör när det inte finns tillräckligt med syre i havets bottenvatten. Då kan de djur som vanligtvis finns på botten inte överleva.

Ett internationellt forskarlag, där bland andra Daniel Conley vid Lunds universitet ingår, har utvecklat en ny metod med spridda syremätningar för att visa hur syrehalterna har förändrats under det senaste seklet.

– Vi visste sedan tidigare att de djupare delarna av Östersjön har varit drabbade av syrebrist under lång tid. Med vårt nya angreppssätt kan vi skilja på effekter av klimat, saltvatteninflöde och näringsämnen, faktorer som på olika sätt påverkar mängden syre i vattnet, säger Daniel Conley i ett pressmeddelande.

Studien visar att tillförseln av näringsämnen är den huvudsakliga orsaken till syrebristen i Östersjön i dag. Mer näringsämnen än tidigare kommer ut i havet på grund av ökad användning av gödningsmedel, intensivare djurhållning, förbränning av fossila bränslen och utlopp från reningsverk.

Undersökningen visar också att den ökade temperaturen i bottenvattnet under senare år har en ytterligare förvärrande effekt.

– Politiker runt Östersjön måste aktivt verka för att den minskning av näringstillförseln som man har enats om kan uppnås. Om åtgärderna skjuts längre in i framtiden kommer Östersjöns tillstånd att förvärras ytterligare, säger Daniel Conley.

Studien har publicerats i marsnumret av den vetenskapliga tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt