De ska utforma inkapsling av kärnbränsle

2017-06-14 15:42  

När det svenska använda kärnbränslet ska slutförvaras måste det kapslas in i kopparrör. Nu är det klart vilka som ska hålla i Clink-projektet i Oskarshamn.

Beslut om inkapslingsanläggningen i Oskarshamn väntas inte förrän tidigast 2019. Men nu har SKB, Svensk kärnbränslehantering, börjat förbereda byggandet och skrivit kontrakt med tre företag som ska utforma anläggningen. Kontrakten är sammantaget värda 400 miljoner kronor.

Teknikkonsultföretaget Sweco Industry ska ha hand om systemkonstruktion för byggandet, alla tekniska system, säkerhet och säkerhetsanalyser. Kontraktet med Sweco omfattar 200 miljoner kronor.

Tyska teknikföretaget Babcock Noell ska förbereda arbetet med själva inkapslingen. Vattenfall ska göra en preliminär säkerhetsredovisning.

Anläggningen kallas Clink, och ska bli en utbyggnad av nuvarande mellanlagret för använts kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamnsverket.

Läs mer:

Läs mer: Ja till kapselfabrik i Oskarshamn

I den nya anläggningen ska det använda kärnbränslet inneslutas i en gjutjärnsinsats, och sedan kapslas in i kopparrör inför transport till det framtida kärnbränsleförvaret i Forsmark. Varje år ska 200 kapslar levereras till Forsmark.

– Under förutsättning att SKB:s tillståndsansökan godkänns i alla instanser och bygglovet beviljas skulle byggstart av Clink kunna äga rum någon gång i början av 2020-talet. Därför behöver vi redan nu göra ett inledande projekteringsarbete, säger SKB:s vd Eva Halldén, i ett pressmeddelande.

Beslut om att bygga anläggningen kan tas först efter att hela ärendet om slutförvaret och metoden KBS-3 är taget. Clink ingår i SKB:s slutförvarsansökan som mark- och miljödomstolen ska ta ställning till i höst, och en parallell process pågår hos Strålskyddsmyndigheten, SSM. Clink fick förra våren ett preliminärt klartecken av SSM.

Slutförvar för kärnbränsle

2017 Mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar sina yttranden till regeringen under hösten.

2018 Östhammars kommun planerar en folkomröstning om slutförvaret.

2019 Beslut tas av regeringen.

2020 Ett slutförvar kan börja byggas i början av 2020-talet, om ansökan får godkänt. Samtidigt kan Clink börja byggas.

2030 Slutförvaret är färdigt att tas i drift efter tio år.

2080 Förvaret är färdigutbyggt och drygt 6 000 kapslar har deponerats. Förvaret stängs igen helt.

Anna Orring

Mer om: Kärnbränsle

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt