De omvandlar biogas till vätgas för bränslecellsbilar

2018-04-03 12:00  

Anläggningen är kompakt och omvandlar biogas till vätgas vid relativt låg temperatur. Metacon vill konkurrera med den elektrolytiska processen.

Det svenska företaget Metacon menar att vi går en framtid till mötes där det kommer att finnas överskott på biogas. Företaget har vidareutvecklat en metod för att omvandla biogas till vätgas – som i sin tur kan användas till bränslecellsbilar.

Grunden i företagets teknik är ångreformeringsprocessen. Det är samma process som används då naturgas omvandlas till vätgas, det i dag absolut vanligaste sättet att framställa vätgas på men som ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Metacon har vidareutvecklat tekniken och använder sig av en patenterad katalytisk ångreformeringsprocess.

– Vi lägger in katalytiska material för att kunna sänka processtemperaturen. Det gör att vi får en högre verkningsgrad och mindre tomgångsförluster, säger Lars Avellán, styrelsemedlem.

Läs mer: Vätgasen lyfter mot nya höjder

Den lägre temperaturen (800 grader Celcius jämfört med 1 200) gör att enklare material kan väljas till reformeringstuberna, vilket sänker tillverkningskostnaden. Dessutom kan utsläpp av skadliga kväveoxider undvikas. Själva processanläggningen blir kompakt och kan placeras exempelvis vid en befintlig biogasmack.

Biogas kräver rening i flera steg när vätgas produceras

Eftersom biogas inte är lika ren som naturgas krävs flera reningssteg i processen för att få fram 99,99 procent ren vätgas.

Elektrolys, där vatten spjälkas med hjälp av elektricitet till vätgas och syrgas, brukar lyftas fram som ett alternativ till reformering av naturgas. Problemet med den processen är att den har låg verkningsgrad, 50–60 procent, och att el i många länder är både fossil och dyr.

Läs mer: Då är vätgasbilen billigast att köra

Metacons process uppges ha en verkningsgrad på 80 procent. Det i kombination med att biogas är en relativt billig råvara menar Metacon gör deras alternativ till ett konkurrenskraftigt alternativ.

– Intresset märks främst från länder med högt elpris, som Tyskland och Japan, säger Lars Avellán.

Företaget har i dag 16 anställda i Sverige, Japan och Grekland. En börsintroduktion förbereds just nu.

Forskare: ”Effektiv värmeöverföring från katalytisk förbränning är viktig”

Viktor Stenberg, doktorand inom energiteknik på Chalmers, håller med att om att en lägre drifttemperatur kan ge både lägre kostnad och att kväveoxidutsläpp undviks, förutsatt att man kan åstadkomma en effektiv värmeöverföring till reformeringstuberna.

Möjliga nackdelar som han ser är att katalysatorer för vätgasreformering är känsliga för föroreningar. Att rågasreningen blir korrekt gjord är kritiskt.  Han pekar också på att processen är känslig för tillgången på biogas och priset på denna.

Han påpekar dock att han saknar mer exakt information om designen av deras reformer och vilka katalytiska material som används för att kunna uttala sig ytterligare. För att nå de fördelar de nämner är det nödvändigt att man kan åstadkomma en effektiv värmeöverföring från den katalytiska förbränning som sker i reformern till reformeringstuberna, säger Viktor Stenberg.

 

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt