”De här ämnena ska inte finnas i dricksvatten”

2015-02-26 08:53  
Anders Glynn. Foto: Livsmedelsverket

Kunskapen om de långlivade nedbrytningsprodukter som skapas av Försvarsmaktens brandsläckningsskum är begränsad. Men de misstänks kunna ge leverskador och påverka reproduktionsförmågan.

Det brandsläckningsskum som används av Försvarsmakten innehåller 6:2 FTS, fluortelomersulfonat, enligt dokumentation från Försvarets materielverk. Det är ett ämne som bryts ner till två långlivade slutprodukter, perfluorhexansyra, PFHxA, och perfluorpentansyra, PFPeA.

- Ur toxikologiskt perspektiv vet man att de inte bioackumulerar i lika hög grad som till exempel PFOS, perfluoroktansulfonat. Det gör att halterna i livsmedel normalt sett är mycket lägre, säger Anders Glynn, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Samtidigt är PFHxA och PFPeA mer vattenlösliga än PFOS och rör sig därför snabbt i mark och vatten. Precis som PFOS bryts de inte ner i miljön.

- Kunskapen man har nu tyder på att de är mindre toxiska än PFOS, men det finns för lite data, man behöver ta reda på mycket mer om dem, säger Anders Glynn.

PFOS är det ämne som anses värst i den stora gruppen poly- och perfluorerade alkylsubstanser och det enda som hittills är förbjudet. Inom EU behandlas dock ett förslag om att även förbjuda PFOA, perfluoroktansyra.

I takt med att miljö- och hälsorisker med PFOS och PFOA uppmärksammas allt mer har många tillverkare valt att byta till andra fluorsubstanser med kortare kolkedjor, till exempel 6:2 FTS. Därför tror Anders Glynn att dess nedbrytningsprodukter PFHxA och PFPeA kommer att bli allt vanligare i miljön framöver.

Kan PFHxA och PFPeA ge negativa hälsoeffekter?

- Det beror på exponeringen. Just nu ser det ut som om exponeringen för befolkningen är mycket lägre än för PFOS och PFOA, säger han.

Men studier har väl visat att PFHxA kan ge leverskador och skador på reproduktionsförmågan?

- Ja, i djurförsök är det så, om djuren utsätts för höga halter under lång tid. Men om det händer hos människa vet man inte.

Har det inte gjorts djurförsök på hälsoeffekter av PFPeA?

- Nej, inte i lika stor utsträckning. Men det är sannolikt att den ger likadana effekter som PFHxA eftersom de ser nästan likadana ut, det enda som skiljer är en kolatom i kolkedjan, säger Anders Glynn.

Vad är din åsikt om att 6:2 FTS, som bryts ner till långlivade slutprodukter, fortfarande används i brandskum?

- Ur dricksvattenperspektiv är det inte tillfredsställande att man har kemikalier i brandsläckningsskum som bryts ner till ämnen som sedan inte bryts ner. Det ger en hög risk för att de ska läcka ner till dricksvatten. De här ämnena ska inte finnas i dricksvatten, säger han.

Anders Glynn anser att de poly- och perfluorerade alkylsubstanserna faller i en lucka i kemikalielagstiftningen eftersom de är mycket potenta och därför ofta används i små mängder i olika produkter.

- Tyvärr är kemikalielagstiftningen riggad så att om ett ämne importeras eller produceras i tillräckligt låg grad så behöver företagen inte testa kemikalierna, därför finns det inte kunskap om dem. Det bästa vore om det fanns krav på företagen att testa kemikalierna, säger han.

6:2 FTS

  • 6:2 FTS, fluortelomersulfonat, består av en kolkedja med åtta kolatomer. Sex av dem har fluoratomer bundna till sig och två har väte knutna till sig, därav siffrorna 6:2.
  • Fluortelomersulfonat bryts ner till perfluorhexansyra, PFHxA, som har sex kolatomer, och perfluorpentansyra, PFPeA, som har fem kolatomer. Båda nedbrytningsprodukterna är extremt långlivade i miljön.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt