Danskt krav kan höja svenskt elpris

2009-10-13 14:13  

Sverige lovar EU-kommissionen att sälja mer el till Danmark. Det kan innebära ett högre pris på el för många svenska konsumenter.

Genom att införa ett system med olika pris på el i olika delar av landet försöker affärsverket Svenska kraftnät att undgå att dras inför domstol av EU-kommissionen.

Men förslaget om så kallade prisområden möts av stark kritik från elbranschens organisation Svensk Energi

- Den omedelbara följden blir högre priser i södra Sverige och lägre i norra Sverige. Uppemot 90 procent av de svenska elkunderna riskerar därför att få högre elräkningar. Detta drabbar även stora delar av basindustrin, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Många mindre elhandlare, utan egen produktion, kan också få det tuffare i det nya systemet, befarar branschen.

Tvisten mellan EU och Sverige började när den danska branschorganisationen Dansk Energi för tre år sedan anmälde Svenska kraftnät till EU-kommissionen.

Danskarna hävdade att svenskarna medvetet bröt mot EUs konkurrensregler genom att minska på exporten av el till förmån för svenska elkunder.

EU-kommissionen har preliminärt sagt att affärsverket bryter mot EU:s konkurrensregler.

- Svenska kraftnät delar inte kommissionens bedömning men i syfte att undanröja de betänkligheter som kommissionen gett uttryck för har vi erbjudit frivilliga åtaganden, säger generaldirektören Mikael Odenberg i en kommentar.

De frivilliga åtaganden som Mikael Odenberg talar om är ett system där Sveriges delas upp i flera – troligen fyra – prisområden.

Prisområdena ska göra marknaden mer effektiv och skapa ett jämnare flöde i det svenska elsystemet, vilket i sin tur ska göra det möjligt för Sverige att sälja mer el utomlands, hoppas Svenska Kraftnät.

De nya prisområdena kan tidigast införas vid halvårsskiftet 2011.

Även utan tvisten med EU-kommissionen hade Sverige med största sannolikhet fått sådana områden. Svenska kraftnät har nämligen ett uppdrag av regeringen att utreda hur och när sådana områden ska införas.

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt