Dålig koll på farligt avfall i Sverige

2015-05-19 11:55  
Riksrevisionen riktar allvarlig kritik mot hur transporterna med farligt avfall kontrolleras i Sverige. Foto: Riksrevisionen

Efter handel med narkotika och vapen är illegal handel med farligt avfall den tredje största kriminella verksamheten i världen. Sverige har dålig koll, kritiserar Riksrevisionen.

Vart tog 680000 ton farligt avfall vägen i Sverige under 2012? Det är en av de frågor riksrevisorn Margareta Åberg ställer i granskningen av hur farligt avfall hanteras i Sverige.

Vid en titt på uppgifter om uppkommet och behandlat farligt avfall för 2012 saknas 680000 ton. Men om detta beror på brister i statistiken eller på olaglig avfallshantering går inte att säga.

Det finns i Sverige ingen överblick över hur farligt avfall hanteras, kritiserar riksrevisorn. Det finns gott om problem i tillsynsverksamheten. Nästan inga transporter av farligt avfall kontrolleras inom landets gränser.

Dessutom är det omöjligt att genomföra tillsyn utanför kontorstid eftersom sakkunnig personal på länsstyrelserna endast jobbar kontorstid. Det försvårar för tull och polis att göra insatser dygnet runt.

Uppföljningen av tillsynen över avfallstransporterna är begränsad. Varken regeringen eller Naturvårdsverket har någon tillförlitlig bild av hur tillsynen bedrivs.

Granskningen visar också att när gränsöverskridande illegala avfallstransporter upptäcks så är påföljden att länsstyrelsen utfärdar föreläggande om exportförbud. Men detta är inget problem för oseriösa aktörer med adressen på fickan - föreläggandet kommer i retur till länsstyrelsen.

Det kan också vara svårt att avgöra när brottet 'försök till otillåten avfallstransport' inträffar. Svårigheterna att använda straffbestämmelserna kan minska den avskräckande effekten av sanktionerna, anser riksrevisorn.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att se till att illegala avfallstransporter kartläggs nationellt och regionalt. Spårbarhet måste kunna göras inom rimlig tid och beslut måste fattas om hur länsstyrelsernas tillsynsansvar ska organiseras. Dessutom bör regeringen reda ut om de svenska straffreglerna behöver ändras.

Naturvårdsverket uppmanas förbättra uppföljningen av insatser kring gränsöverskridande avfallstransporter och Tullverket bör öka antalet kontroller av importsändningar, samt genomföra kontroll av transporterna i hamnområdena.

Länsstyrelser, polis, tull och kustbevakning bör dessutom förbättra möjligheterna att kontrollera avfallstransporter dygnet runt.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt