Dålig koll på biocider i konsumentprodukter

2012-12-14 14:12  

Flera importörer av konsumentprodukter som leksaker och sportkläder vet inte i fall varorna är behandlade med omdiskuterade bakteriedödande ämnen som silver och triklosan. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Skor, sportkläder, leksaker, sängkläder och byggmaterial. Alla kan de vara behandlade med antibakteriella ämnen, biocider, som ska hålla bakterier borta. När det gäller kläder och skor marknadsförs de ofta under beteckningar ”behandlad mot dålig lukt”, ”anti-odour”eller ”hygienic protection”. När plaggen tvättas läcker bakteriedödande ämnen som silver, triklosan och triklokarban ut i miljön, där de kan skada vattenlevandeorganismer. Kunskapen om hur människan påverkas är bristfällig, konstaterar IVL.

På uppdrag av Kemikalieinspektionen har miljöinstitutet undersökt vilken kunskap om biocider som finns hos importföretag, kommunder och olika intresseorganisationer. I studien intervjuades bland annat 30 importörer inom fem olika produktkategorier; skor, sportkläder, sängkläder, leksaker samt byggmaterial för kök och badrum.

-Vi försökte kartlägga om de visste i fall biocider användes, vilka biocider som i så fall användes och vad de fyllde för syfte i varorna, säger Hanna Ljungkvist på IVL.

Resultatet visar att åtta av de trettio företagen, cirka 27 procent, inte vet om varan de importerar innehåller antibakteriella ämnen. Dit hör silver, triklosan och triklokarban. För leksaker gällde det tre av sju importörer. Tio företag importerar varorna som de vet är antibakteriellt behandlade. Tre av dem importerar leksaker. Tolv företag har tagit ett medvetet beslut att undvika antibakteriellt behandlade produkter. Tio av dem importerade antingen skor eller sängkläder, en leksaker samt sportkläder.

Studien visar också att många företag vill ha tydligare information om vilka regler som gäller för biocidbehandlade varor.

Även kunskapsläget hos miljöansvariga och konsumentvägledare i kommunerna samt hos organisationerna Svenskt Vatten, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter undersöktes.

-Konsumentvägledarna hade generellt sett en lägre kunskapsnivå än de miljöansvariga i kommunerna. Det verkar också som att konsumentorganisationerna jobbar mer med frågan och ser den som ett problem i större utsträckning än kommunerna. De verkar få fler frågor och informerar även konsumenter mer aktivt.

Studien är en del av en större kartläggning av biocider i varor som Kemikalieinspektionen genomför. Kartläggningen är i sin tur är ett steg på vägen mot riksdagens miljömål Giftfri miljö.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt