Clab med i svenskt stresstest

2011-05-26 12:46  
Johanna Sandwall

Samtliga tre svenska kärnkraftverk och mellanlagret för använt uranbränsle, Clab, ska nu genomföra stresstester. Men även på  andra kärnteknikanläggningar i Sverige kan säkerheten komma att prövas på nytt.

Efter att man inom EU i går onsdag bestämt gemensamma kriterier för stresstesterna, beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, senare samma dag att de svenska kärnkraftverken Oskarshamn, Ringhals och Formark samt mellanlagret Clab i Oskarshamn ska genomföra stresstesterna.
—Vi tyckte att det var naturligt att ta med Clab eftersom man i Fukushima även fick problem med bränslebassängerna på sajten, säger Johanna Sandwall, enhetschef på SSM.
Hon uppger också att myndigheten i ett senare skede även kan komma att be andra svenska kärntekniska anläggningar såsom Westinghouse, SFR och Studsvik att ompröva säkerheten.

–Vi har haft en dialog med anläggningsinnehavarna och de kan komma att få genomföra säkerhetsprövningar som gäller extrema händelser som kan drabba dem, säger  Johanna Sandwall.
De nya säkerhetsgranskningar som kärnkraftverken och Clab nu ska genomgå ska bygga på EUs kriterier. Enligt SSM:s  beslut i går ska de pröva: ”tåligheten mot jordbävningar, översvämningar, och extrema väderförhållanden samt långvarig förlust av elförsörjning och värmesänka (kylning reds anm), oberoende av orsaken till att detta uppkommer”.
I informationen från EU-kommissionen i går framställs det som om kärnkraftverken i Europa även ska analysera händelser som flygplanskrascher och explosioner från oljetankers som närmar sig kärnkraftverk.
Men enligt Johanna Sandblom innebär EU:s beslut  inte att kärnkraftverken ska analysera alla olika slags typer konsekvenser av sådana liknande  händelser. Utan i stället endast effekten just av långvarigt elbortfall och förlust av kylning av reaktorerna.
—Vi har följt EU-kriterierna och det innebär att de svenska anläggningarna inte ska undersöka hur dessa händelser påverkar initialt, säger Johanna Sandwall.
Hur säkerheten vid kärnkraftverken i EU  påverkas av terrorangrepp och de fulla konsekvenserna av flygplanskrascher, kommer att prövas efter stesstesterna i särskild ordning.
I Sverige pågår dock sedan 10 månader  tillbaka en översyn av  terrorberedskapen vid kärntekniska anläggningar och transporter. SSM fick uppdraget av regeringen den 1 juli 2010.

—Vi ser inget konstigt i att Clab ingår i stresstesterna. Det säger Jimmy Larsson-Hagberg, presschef på Svensk kärnbränslehantering AB, som driver mellanlagret.
Har ni redan dragit några slutsatser med anledning av händelserna i Fukushima?
—Nej, det har vi inte gjort. Vi förvarar över 5300 ton använt kärnbränsle i bränslebassängen i vårt mellanlager. Men en stor skillnad mot Fukushima är att vår bränslebassäng är placerad 30 meter ned i berget, säger Jimmy Larsson-Hagberg.
Han uppger att Clab har redundans (dubblering) när det gäller systemet som kyler och får bassängvattnet att cirkulera men att han inte får lämna ut detaljer hur det går till.
 
—Det är åtta meter vatten ovanför bränslets högsta punkt idag, och om inga åtgärder alls vidtas dröjer det drygt en månad innan vattennivån sjunker så mycket att bränslet blir avtäckt, säger Jimmy Larsson-Hagberg.
 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt