Chalmers vill lagra koldioxid runt Skagerack

2010-03-29 13:16  

Hur ska koldioxid från industrin kunna lagras i regionen kring Skagerack? Det ska forskare vid Chalmers ta reda på i ett nordiskt samarbete.

Industrierna i området kring Skagerack släpper tillsammans ut cirka 13 miljoner ton koldioxid varje år. Av dessa skulle 10 miljoner ton kunna tas om hand och lagras. Det anser en grupp forskare från Sverige, Norge och Danmark som nu undersöker hur det ska gå till i ett EU-finansierat projekt.

Från svensk sida deltar forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet.

–Vi ska bedöma vilken teknik som kan vara relevant för att fånga in koldioxid vid varje enskild anläggning och uppskatta kostnaderna, säger Jan Kjärstad, forskare vid Chalmers som leder den svenska delen av projektet.

Det tre tänkbara teknikerna är post-combustion där koldioxiden avskiljs efter förbränning, pre-combustion där den avskiljs innan samt oxyfuel där förbränningen sker i syrgas i stället för luft.

Totalt ska forskarna undersöka cirka 13 anläggningar, däribland kraftverk, raffinaderier och cementfabriker. Man ska även göra en bedömning av juridiska och samhälleliga aspekter, och lämna förslag till myndigheter på hur de kan lägga upp ett ramverk för att få ett effektivt system för såväl transport som lagring av koldioxid.

–Ett färdigt och stabilt system för att ta hand om koldioxidutsläppen skulle göra det lättare för industrin att ta beslut om etablering och expansion i regionen, säger Jan Kjärstad.

Men än så länge är tekniken dyr. Först framemot år 2030 tror han att kostnaden kan vara tillräckligt låg för att motivera kommersiella anläggningar.

Projektet tittar också på åtgärder för att minska utsläppen exempelvis genom att ta till vara på spillvärme och göra förbränningen mer effektiv.

Totalt släppte Sverige, Norge och Danmark ut cirka 150 miljoner ton koldioxid år 2006.

–Om det går att hitta bra och säkra lösningar för avskiljning och lagring av 10 miljoner koldioxid i detta begränsade geografiska område skulle det innebära ett betydande bidrag i arbetet med att uppnå de nationella klimatmålen om 20 procent utsläppsminskningar till 2020, säger Dag Bjørnsen, koordinator för EU projektet vid norska Tel-Tek, Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter, i ett uttalande.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt