Chalmers dumpar oljeaktierna

2015-01-23 14:59  
Oljeutsläppet i Mexikanska bukten sommaren 2010 blev en miljömässig katastrof. Foto: Charlie Riedel. TT Scanpix

Chalmersstiftelsen har tagit beslut om nolltolerans när det gäller placeringar i kol-, olje- och gasbolag och kommer nu att avyttra sina aktier i bolag som är knutna till fossil energi.

Chalmersstiftelsen förvaltar tillgångar värda 3,6 miljarder kronor. Det är en av stiftelsens aktiefonder som nu ska städas. Den fonden har ett förvaltat kapital på 137 miljoner kronor varav "fossilaktierna" bara står för en mindre del, cirka 5 miljoner kronor.

Dessa innehav ska nu avyttras.

-Det var ett viktigt beslut för oss att fatta. Det blir lite svårt att undervisa i hållbarhet och inte själva följa det vi lär ut, säger Stefan Johnsson, tillförordnad vd för Chalmersstiftelsen.

Beslutet togs vid ett styrelsemöte i december och det sammanfaller väl både med The Chalmers Day for a Sustainable Future den 18 februari och den internationella Global Divestment Day den 13-14 februari, då universitet, högskolor, städer och offentliga institutioner uppmanas att sluta investera i företag som arbetar med fossil energi.

I Sverige har Högskolan i Jönköping tagit ställning mot investeringar i fossilbolag, liksom Svenska Kyrkan och Örebro stad.

Chalmersstiftelsen väljer att inta nolltolerans mot investeringar i fossilbolag.

Vissa investmentbolag väljer att sätta upp gränser för hur stor andel fossilaktier man max får ha, men på Chalmersstiftelsen menar man att en sådan strategi inte är trovärdig. Det ska vara antingen eller, menar Chalmersstiftelsen.

Tf vd Stefan Johnsson flaggar för att Chalmersstiftelsen kan komma att bredda sitt ställningstagande även till andra aktier.

-Den här frågan rör inte bara miljön utan är en ännu bredare etisk fråga. I dagsläget väljer vi att divestera ur rena fossilbolag - men vi håller ögons på debatten gällande även andra ohållbara bolag, säger han i ett pressmeddelande från miljö- och etikorganisationen 350.org.

 

Chalmersstiftelsen

Stiftelsen Chalmers teknikska högskola bildades av staten 1994 med uppdrag att fungera som ensam, långsiktig ägare av stiftelsehögskolan Chalmers.

Ägarstiftelsen är yttersta garant för att högskolan fullgör sina åtagnaden mot staten och andra viktiga intresenter. Stiftelsekapitalet är den finansiella basen.

Förutom högskolan äger stiftelsenn SSPA Sweden AB och är delägare i bland annat bolagen för teknikparkerna på Lindholmen och Johanneberg. I koncernen ingår också Chalmersfastigheter AB.

Stefan Johnsson är vice ordförande i stiftelsens styrelse och har varit ledamot sedan 2007. Han är ordförande i BIL Sweden AB och har ett långt förflutet inom Volvokoncernen där han varit finansdirektör. Han fick hoppa in som vd i stiftelsen i höstas efter Malin Persson och har tidigare gjort motsvarande inhopp tidigare efter Rolf Wolff.

Stefan Johnsson är vice ordförande i Stiftelsens styrelse och har varit ledamot sedan 2007. Han är ordförande i BIL Sweden AB och har ett långt förflutet inom Volvokoncernen där han varit finansdirektör. Han är även styrelseledamot ibland annat Svenskt Näringsliv.

 

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt