Brandskumläckaget: ”Kommer ta lång tid att lösa”

2014-05-15 10:22  
Anders Glynn. Foto: Livsmedelsverket

Giftiga perfluorerade ämnen har upptäckts i dricksvatten på flera håll i landet. För att hitta lösningar på problemet har ett nätverk bildats av myndigheter, forskare och vattenproducenter.

- Vi tror att samarbete mellan oss är nyckeln till att bygga upp kunskap och hitta så bra lösningar som möjligt på de problem vi sett, säger Bert-Ove Lund på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Ett 30-tal experter från olika myndigheter, universitet, forskningsinstitut, undersökningsföretag och dricksvattenproducenter ingår i nätverket, som hade sitt första möte i måndags.

Perfluorerade ämnen är en grupp industrikemikalier som har använts sedan 1950-talet, bland annat i textilier, elektronik, rengöringsmedel och brandskum. Men nu misstänks de kunna ge skador på lever och sköldkörtel om de intas i höga halter under lång tid.

Dricksvattnet har blivit förorenat i bland annat Tullinge, Uppsala och Kallinge, där flera brunnar har stängts av. De perfluorerade ämnena tros framför allt komma från brandsläckningsskum som har använts på brandövningsplatser i närheten av vattentäkterna.

- Det här är ett stort problem som kommer att ta lång tid att lösa. På kort sikt kan man rena dricksvattnet men problemet är att ämnena finns i marken länge och därför kan de under lång tid framöver förorena våra vattentäkter, säger Anders Glynn på Livsmedelsverket i pressmeddelandet.

Till en början ska nätverket fokusera på att ringa in problemet och diskutera lösningar för att få bort perfluorerade ämnen i marken och i dricksvattnet. Tanken är att gruppen också ska verka för att fler initiativ tas för att forska om de perfluorerade ämnena.

Ny Teknik har tidigare berättat att det är svårt, dyrt och omständligt att rena vatten och sanera mark som har förorenats av perfluorerade ämnen. I dagsläget bedöms inga optimala metoder finnas.

En enkätundersökning som Livsmedelsverket har låtit göra visar att minst 3,4 miljoner människor får dricksvatten från vattentäkter som bedöms vara förorenat av perfluorerade ämnen. Men i de flesta fall är halterna av föroreningar låga.

Linda Nohrstedt

Mer om: Miljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt