Bisfenol A upptäckt bland dammråttor

2013-09-18 12:48  

Radioprogrammet Kropp & Själ har testat dammet hos en barnfamilj i Stockholm som har relativt lite elektronik och få leksaker som kan avge mjukgörare och hormonstörande ämnen. Ändå hittades flera hälsofarliga kemikalier.

Bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och ftalater hittades i dammanalysen, vilket förvånade Åke Bergman, professor i miljöanalys vid Stockholms universitet, som samarbetade med radioprogrammet i undersökningen.

- Den lägenheten var av en sådan natur att jag absolut inte förväntade att vi skulle hitta något annat än ftalater. Därför blev jag förvånad när halten av bisfenol A var lika hög som man har hittat i lägenheter ute i Europa, säger Åke Bergman till Ny Teknik.

Det var framför allt att lägenheten inte var nyrenoverad, utan plastgolv, och att parketten hade lagts in för länge sedan som gjorde att han förväntade sig låga kemikaliehalter.

Ändå hittades 2 600 mikrogram bisfenol A i per kilo damm från vardagsrummet. Var ämnet har kommit ifrån vet inte Åke Bergman.

- Vi vet att bisfenol A förekommer i hård plast och kassakvitton, men att det kommer ut i dammet känns väldigt konstigt, säger han.

Hur farligt är det då att bo i den här lägenheten?

- För små barn som plockar med grejer och stoppar in saker i munnen så är dammet en exponeringsväg. Men med de riskbedömningar som finns ska det här inte vara farligt. Men sedan måste man beakta blandningseffekter och att många av de hormonliknande substanserna har effekter vid låga nivåer, säger Åke Bergman.

Enligt den nuvarande gränsen för ett säkert dagligt intag (se faktaruta) så skulle en vuxen person på 70 kilo behöva få i sig nära 1,5 kilo damm på en dag för att nå upp till farliga nivåer.

En bebis på åtta kilo, som nyss har lärt sig krypa, skulle dock bara behöva få i sig 154 gram damm per dag. Men även sådana mängder damm tror inte Åke Bergman att en bebis kan stoppa i sig på en dag.

I dagsläget bedömer EU:s livsmedelsmyndighet att den största exponeringsvägen för bisfenol A är via maten.

Dammets innehåll i vardagsrummet

Kemikalie: Halt (i mikrogram per kilo):

 • Bisfenol A 2 600

Perfluorerade ämnen:

 • Perfluoroktansyra (PFOA) 27,4
 • Perfluorhexansyra (PFHxA) 24,9
 • Perfluorheptansyra (PFHpA) 5,3
 • Perfluornonansyra (FFNA) 3,7
 • Perfluordekansulfonat (PFDS) 35
 • Perfluordekansyra (PFDA) 12,3

Ftalater:

 • Di-2-etylhexyftalat (DEHP) 52
 • Dubutylftalat (DBP) 21
 • Di-iso-decylftalat (DIDP) 440
 • Tributylfosfat (TBP) 42

Bromerade flamskyddsmedel:

 • HBCDD 264,9
 • Bde-209 1 464,1
 • DBDPE 228,5

Bisfenol A

 • Bisfenol A är en östrogenliknande kemikalie som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan. Flera studier på djur har visat att substansen också kan störa hjärnans utveckling och öka känsligheten för bröstcancer.
 • EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har lagt fast ett tolerabelt dagligt intag, TDI, till 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Nivån är dock omdiskuterad eftersom djurstudier har påvisat hälsoeffekter vid betydligt lägre doser. Livsmedelsmyndigheten håller på med en ny riskbedömning av bisfenol A och väntas presentera resultatet under hösten.
 • Bisfenol A används vid framställning av vissa plastprodukter och kan även förekomma i kvittopapper.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt