Biogastrend i Klimpstöden

2008-05-15 14:16  
Svensk Biogas anläggning intill Agroetanols etanolfabrik i Norrköping. I den runda gasklockan lagras gasen.

I dag blev det klart vilka klimatprojekt som får så kallade Klimp-bidrag för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Totalt delas nästan en halv miljard kronor ut, varav en tredjedel till biogasprojekt.

- Biogas har varit en trend i flera år i Klimpsammanhang och den har inte mattats. Räknar vi samman stöden till avfallshantering, omvandling av kommunala fordon till biogas och tankställen så tar biogasen 34 procent av årets Klimpbidrag.

Det säger Karin Henriksson, projektledare för klimatinvesteringsprogrammet på Naturvårdsverket till Ny Teknik.

Räknar man bara avfallsprojekten har det kommit in 58 ansökningar om bidrag till rötning av jordbruksrester, livsmedelsavfall och slam till projekt som kostnadsberäknas till 1,4 miljarder och som man sökt bidrag för till en tredjedel av projektkostnaderna.

Ansökningarna är koncentrerade till Västsverige, Sydsverige och Östergötland. Den största samlade ansökan har kommit från Business Region Göteborg som är mycket aktiv inom biogas.

Förklaringen till det stora biogasintresset i dessa tre regioner är att det finns en uppbyggd infrastruktur där. I söder och väster finns det utbyggda naturgasnät och energibolagen kan blanda ut naturgas med biogas.

I Östergötland har kommunala Tekniska Verken rötat slam och jordbruksrester och tillverkat naturgas för regionalbussarna i 15 års tid. Det har höjt intresset hos de stora gårdarna i trakten att tillverka sin egen biogas och sälja den vidare.

Till samtliga Klimpbidrag hade det kommit in 623 ansökningar på 2,5 miljarder kronorr för projekt som kostnadsberäknats till närmare 10 miljarder kronor.

Men de bidrag som stod till förfogande uppgick till mindre än en halv miljard kronor, det vill säga en femtedel av det totala belopp som man ansökt om.

Naturvårdsverket räknar med att Klimpprojekten minskar de årliga svenska utsläppen av växthusgaser med cirka 273.000 ton.

Räknar man samman alla Klimp-programmen sedan 2003 har utsläppen minskat med 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 1,7 procent av Sveriges utsläpp av växthusgater år 2006.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt