Biogasen allt hetare <br></br>som fordonsbränsle

2008-05-20 08:55  

Biogas som fordonsbränsle har blivit hetare sedan intresset för etanol som drivmedel fått sig en törn. Sverige räknas i dag som ett föregångsland när det gäller rening av biogas för fordonskvalitet och nu vädrar gasbranschen morgonluft.

Biogasen har levt i skuggan av sol, vind och vatten. Men flera nya projekt visar att intresset för att tillverka bränsle av matrester, slam och annat avfall ökar i snabb takt.

Förra året gav biogasen 1,3 TWh energi i Sverige. Enligt Svenska Gas- och Biogasföreningen kommer den siffran att mer än fördubblas de närmaste fem åren.

- Biogasen står inför ett genombrott, säger Stefan Dahlgren, som arbetar för de båda gasföreningarna.

120-sidig gasrapport publiceras i dag
Enligt en ny kartläggningsom gjorts av branschen produceras det i dag biogas vid totalt 227 anläggningar runt om i landet.

Produktionen sker främst vid kommunala reningsverk, deponier och samrötningsanläggningar.

Men nu planeras det flera stora biogasanläggningar, som ska producera 50 GWh eller mer om året.

Flera svenska biogasbolag finns också med på den amerikanske ambassadören Michael Woods lista över intressanta miljöteknikföretag.

Ungefär en tredjedel (58 stycken) av ansökningarna till det statliga Klimatinvesteringsprogrammet för i år gällde biogas.

Fordonsbränsle i stället för el och värme
Hittills har en stor del av den svenska biogasen använts för att göra värme och el, men allt fler vill nu leverera bränsle till fordon.

Swedish Biogas International (SBI) – som är sprunget ur det kommunala energiverket Tekniska Verken i Linköping och dess dotterbolag Svensk Biogas – är inblandade i tre nya projekt i Lidköping, Örebro och Huddinge, som enligt planerna ska leverera sammanlagt 186 GWh biogas om året till fordon.

- Det skulle innebära en tredubbling jämfört med vad Svensk Biogas producerar i Linköping och Norrköping i dag, säger SBI:s vd Peter Undén.

Och SBI har fler projekt på gång:

- Vi är involverade i ytterligare två andra svenska anläggningar, som vi inte vill kommentera ännu, säger Peter Undén.

UppsalaföretagetScandinavian Biogasoch det kommunala bolagetSYVAB är på gång att bygga en biogasanläggning i anslutning till avloppsreningsverket i Himmelsfjärden söder om Stockholm. Produktionen ska ge 65 GWh per år.

Scandinavian Biogas ochVarbergs kommunsamarbetar också i projekt vid reningsverket i Varberg. Det beräknas ge biogas motsvarande cirka 20 GWh.

Båda anläggningarna ska leverera bränsle till fordon.

EnergibolagetEonuppgraderar biogas till fordon vid fyra anläggningar i Laholm, Norrköping, Eslöv och Bjuv. En femte anläggning startades i förra veckan i Malmö.

- Runt 2010 hoppas vi att vår nuvarande produktion på 72 GWh om året ska vara uppe i 600 GWh, säger Owe Jönsson, affärsansvarig för biogas på Eon.

Flytande biogas dröjer
Men det finns flera problem som måste lösas om biogasen ska slå igenom på marknaden.

Distributionen är fortfarande en flaskhals. Forskning och utveckling när det gäller material, mättekniker och processer släpar också efter.

- Produktionen kräver också mycket och – än så länge - dyr teknik. Framför allt rötningsanläggningarna och uppgraderingstekniken måste bli billigare, säger Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola

Ordförklaringar

Deponigas - biogas med låg metanhalt som bildas från avfallsupplag.

Samrötning- olika typer av organiskt avfall rötas samtidigt, ger ofta mer metan än om varje material rötas var för sig.

Allt du ville veta om biogas men varit för blyg för att fråga

Rapporten som publiceras i dag heter "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel".

En kartläggning av biogasen i Sverige från Svenska Biogasföreningen, Svenska Gasföreningen och Svenskt Gastekniskt Center.

Från kommunal angelägenhet till riskkapitalhett

Biogas är ett bränsle som hamnat i skymundan av etanolen. Utvecklingen har gått långsamt och skett långt från riskkapitalister och media.

Ofta har det varit chefer för kommunala renhållningsbolag eller reningsverk som varit pådrivande.

Gasen består till största del består av kolvätet metan och kan produceras från en mängd olika organiska material, som till exempel matavfall, gödsel, slam från vattenrening, slakteriavfall, processavfall från livsmedelsindustrin, växtrester med mera.

Förra året gav biogasen 1,3 TWh energi i Sverige. Fortfarande används större delen av den svenska biogasen för att producera el och värme lokalt. Bara 0,3-0,4 TWh används som bränsle i fordon.

Totalt använder vägtransporterna i Sverige drygt 80 TWh energi.

Jonas Hållén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt