Billigare grön el ger fler mikronät

2016-02-04 05:00  
Bilden visar vindkraftverk som ingår i ett mikronät på ön Kodiak utanför Alaskas kust. Som energilager och för att stabilisera nätet används två svänghjul från ABB. Foto: ABB

Små lokala elnät – mikronät – är en växande trend runtom i världen. Tack vare billigare batterier och solceller kopplar fler företag och samhällen bort sig från elnätet.

I Alaska är mikronät inget nytt. Här finns redan omkring 200 stycken i de avlägsna och glest befolkade samhällena.

I Sydafrika börjar utvecklingen ta fart. På ABB:s fabrik i Johannesburg jobbar omkring 1 000 personer. Här byggs bland annat strömriktare och ställverk. Utan el stannar verksamheten – och strömavbrott är vardag i elkrisens Sydafrika. Därför finns fyra dieselgeneratorer som kan rycka in.

Men nu ska fabriken bli mer eloberoende. Det stora taket förstärks för att kunna bära upp en solcellsanläggning på 750 kW. Solcellerna ska samspela med ett batteri på 380 kWh. Tillsammans med dieselgeneratorerna och ett smart styrsystem bildar de ett elsystem som kan kopplas loss från det yttre elnätet och bilda ett så kallat mikronät.

– Vi gör den här installationen för att få säker tillgång på el, men också av ekonomiska skäl. Elpriset har gått upp kraftigt de senaste åren, säger Stuart Michie, chef för avdelningen för mikronät på ABB i Johannesburg när Ny Teknik besöker fabriken.

Han räknar med att investeringen ska betala tillbaka sig på 10–12 år. Om anläggningen skulle ge överskott finns möjlighet att mata in det på elnätet. Den ska också kunna visas upp för andra företag i södra Afrika som vill tillverka sin egen el med hjälp av sol eller vind.

– Det finns ett stort intresse, bland annat från gruvor som i dag är beroende av dieselgeneratorer, säger Stuart Michie.

Mikronät har funnits länge. På öar och i glest befolkade områden har byar och företag haft lokala elnät som försörjs av till exempel dieselgeneratorer. Även de reservkraftverk som står på till exempel sjukhus bildar ett slags mikronät när de rycker in vid elavbrott.

Men med prisraset på solceller och batterier håller tekniken på att få ett större genomslag. Marknadsanalysföretaget Transparency kom nyligen med en rapport som spår att marknaden för mikronät kommer att öka från omkring 80 miljarder kronor 2013 till 300 miljarder 2020.

– Det är en trend att fler vill bli mer oberoende av elnätet. De upptäcker att det också är ekonomiskt lönsamt att investera i ett mikronät med förnybar elproduktion, säger Massimo Danieli, chef för ABB:s globala affärsenhet Grid Automation.

Han tillägger att det finns fler drivkrafter. Många vill minska dieselförbrukningen av miljöskäl. Det är dessutom både dyrt och besvärligt att frakta diesel till avlägsna platser.

Mikronät med förnybar elproduktion är också ett sätt att elektrifiera områden som inte nås av elnätet. Enligt den internationella energiorganisationen IEA saknar 1,3 miljarder människor tillgång till el, varav närmare hälften i Afrika.

I ett land som USA är tillförlitligheten en viktig faktor. Efter stormen Sandy, som gjorde åtta miljoner amerikaner strömlösa 2012, har det amerikanska energidepartementet dragit i gång ett program för att modernisera elnätet. Där ingår flera projekt med mikronät som bland annat ska göra samhällen och viktig infrastruktur bättre rustade mot extremt väder och naturkatastrofer.

Delstaten New York, som drabbades hårt av stormen, har avsatt motsvarande en halv miljard kronor till en tävling för att bygga lokala mikronät.

I ett första steg har 83 lokala samhällen fått ett planeringsbidrag. Senare i år ska de tio mest lovande projekten få ytterligare medel för att gå vidare med sina planer.

 

Gilla Ny Teknik på Facebook

Näten kan drivas separat eller kopplas ihop

En vanlig definition av ett mikronät är flera elförbrukare och utspridda elproducenter som är sammankopplade med en tydlig gräns mot elnätet och som uppträder som en enda styrbar enhet. I mikronätet finns också någon typ av energilagring.

Mikronätet kan både kopplas till det yttre elnätet eller drivas helt separat i så kallad ö-drift.

Marie Alpman

Mer om: Elnät

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt