Bara Ringhals får bygga ny reaktor

2012-10-22 07:57  
Bara vid kärnkraftverket Ringhals kan stamnätet byggas ut så att det klarar en ny stor effektinmatning som en ny stor kärnreaktor skulle innebära. Foto: Scanpix

Det svenska högspänningsnätet klarar inte en utbyggnad av kärnkraften i Sverige – utom i Ringhals på Västkusten. Det konstaterar den statliga myndigheten Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät publicerar i dag en långsiktig utvecklingsplan för det svenska elnätet. Rapporten heter Perspektivplan 2025. Det är första gången som Svenska Kraftnät redovisar utvecklingen av det svenska elnätet på så lång sikt som femton år.

Den mest uppseendeväckande slutsatsen i den 92-sidiga rapporten är att det inte går att bygga nya stora kärnreaktorer varken i Forsmark på Upplandskusten eller i Oskarshamn på Smålandskusten.  

Där tar den pågående och planerade uppgraderingen av befintliga reaktorer all nätkapacitet i anspråk. Uppgraderingarna i Oskarshamn och Forsmark motsvarar effekten av en helt ny svensk reaktor.

- Ytterligare effektinmatning i Forsmark är utomordentligt begränsade, skriver Svenska Kraftnät.

Om Oskarshamn säger man att det inte finns mark nog att bygga fler luftledningar än de redan planerade.

- Svenska Kraftnät kan inte se några externa nätförstärkningar som skulle möjliggöra ytterligare effekthöjningar i Oskarshamns kärnkraftverk.

Det är bara det Vattenfallägda kärnkraftverket Ringhals på Hallandskusten som har möjlighet att bygga ut effekten mer än de redan planerade effekthöjningarna.

I Ringhals finns två luftledningar som går norrut och en som går söderut.

Det går troligen att bygga ytterligare en 400V-ledning vid Ringhals, menar Svenska Kraftnät.

- Mot den bakgrunden är Ringhals den lämpligaste platsen för ny kärnkraft i Sverige, skriver Svenska Kraftnät på sidan 53 i långsiktsplanen.

Ladda ned hela rapporten Perspektivplan 2025 här.

Svenska kärnkraften

Sverige har i dag tio kärnreaktorer - fyra i Ringhals, tre i Oskarshamn och tre i Forsmark. De två reaktorerna i Barsebäck mellan Malmö och Landskrona stängdes 1999 respektive 2005.

Den sammanlagda effekten är 9 500 MW varav Ringhals står för 3,75 MW, Forsmark för 3,15 och OKG i Oskarshamn för 2,6 MW. Kärnkraften svarar för knappt hälften av den svenska elproduktionen.

Riksdagen beslutade i juni 2010 att upphäva den lag om kärnkraftens avveckling som infördes 1997 och slopa nybyggnadsförbudet i lagen om kärntekniskt verksamhet.

Samtidigt infördes en ny bestämmelse i miljöbalken som säger att en ny reaktor bara får byggas där de nuvarande reaktorerna finns, alltså i Forsmarki norra Roslagen, på Simpevarpshalvön vid Oskarshamn och i Ringhals i Varbergs kommun.

En ny reaktor får bara byggas om den ersätter någon av dagens reaktorer i drift.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt