Bara ett av tio vattenkraftverk har fiskpassage

2012-11-06 15:49  

Av 2 100 vattenkraftverk i Sverige är det färre än var tionde som har vägar där fisk kan passera. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten ställa hårdare krav på vattenkraftsindustrin.

I en ny rapport till regeringen föreslår myndigheten att man ska ta fram generella och tydligare krav på vattenkraftsföretagen för att de bättre ska värna den biologiska mångfalden. Förslagen är i viss mån i strid med vattenkraftsindustrin, som inte vill ha generella krav på sig utan se till varje enskilt vattenkraftverk.

-Industrin är starkt emot generella regler. Men jag har svårt att se att det är en framkomlig väg. Vi måste nog ha en del generella regler, annars kommer det att ta väldigt lång tid att gå in i tillstånden för varje enskilt vattenkraftverk, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Som läget ser ut i dag kommer Sverige inte att kunna leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten, som gäller från 2015. För vissa vattendrag har man ytterligare tiotalet år på sig att nå målen, men inte heller det klarar Sverige med dagens takt, bedömer Havs- och vattenmyndigheten.

En viktig åtgärd är att se till så att fiskar och andra vattenorganismer kan passera vattenkraftverken. Enligt myndigheten finns det fiskvägar endast på 200 av landets 2 100 vattenkraftverk, och det finns ingen kartläggning av om de fungerar eller inte.

I praktiken borde alla vattenkraftverk ha någon form av passage, menar man.

-I grunden tror jag att man ska ha det. Om vattenkraftverket är placerat så att det styckar av vattenvägen ska det finnas ett omlöp, säger Björn Sjöberg.

Ett omlöp är en vattenfåra som leds runt vattenkraftverket, där fisk, kryp och andra organismer kan ta sig uppåt och nedåt i vattendraget. En fisktrappa, som finns på en del håll, är mest avsedd för lax och havsöring, menar Björn Sjöberg.

-Det är ganska tuffa förhållanden där som inte är anpassade för andra typer av organismer.

Andra åtgärd för att förbättra villkoren för djur- och växtliv är regler mot att torrlägga områden, och regler mot att skapa kraftiga och snabba variationer i vattenflöden.

-Det skapar stor stress i vattendragen, säger Björn Sjöberg.

Under arbetet med rapporten, som är ett regeringsuppdrag, har Havs- och vattenmyndigheten hållit dialogmöten där vattenkraftsindustrin, länsstyrelser och miljöorganisationer har varit med.

I rapporten föreslår myndigheten att man ska ta fram en plan med prioriteringar för vilka åtgärder som är viktigast. Man vill också ta fram riktlinjer för bästa möjliga miljöteknik för vattenkraftverk.

-Många av vattenkraftverken har gamla tillstånd som inte är tidsbegränsade. Om vattenkraften hade byggts ut i dag hade det varit helt andra villkor för den. Vi vill utreda hur dagens krav på vattenkraften ska se ut.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt