Ännu ett brunkolsverk <br></br>ska bli rent från koldioxid

2008-05-23 13:20  

Vattenfall ska göra delar av det stora brunkolsverket Jänschwalde i östra Tyskland "koldioxidfritt". Det blir det tredje kolkraftverket där Vattenfall prövar tekniker att fånga in koldioxiden innan den når atmosfären.

- Koldioxidavskiljning är en stor ingenjörskonst, som ger oss ett visst hopp när det gäller att lösa problemen med fossila bränslen, säger Vattenfalls miljöstrateg Staffan Görtz till Ny Teknik.

Vattenfall har nu tagit beslut om investeringar i tre projekt för koldioxidavskiljning och lagring – Schwarze Pumpe i östra Tyskland, Nordjyllandverket i Danmark och Jänschwalde i östra Tyskland.

Det gör Vattenfall till en av pionjärerna när det gäller att fånga in koldioxid från kolkraftverk. I Norge har man längre erfarenhet, men från olje- och gasindustrin.

Vattenfall får mycket kritik för sina investeringar i de tyska brunkolsverken. Brunkol är mycket mer koldioxidrikt än stenkol.

Men Vattenfall satsar samtidigt stora pengar på att utveckla teknik för att fånga in och lagra koldioxiden så att den blir ofarlig för klimatet.

Testar två olika tekniker
I Jänschwalde, som är världens största brunkolsverk, ska nu ett av de sex blocken byggas om med två olika tekniker – ”post-combustion” och ”oxyfuel”. Beslutet om detta togs i går i Vattenfalls tyska bolag.

Varje block i kraftverket består av en ångturbin på 500 MW och två brunkolspannor på 250 MW vardera.

- Vi bygger om den ena pannan med post-combustion-teknik samtidigt som vi bygger en helt ny oxyfuelpanna som eldas med kol och ren syrgas. Den tredje pannan ställs av som reserv, säger Staffan Görtz till Ny Teknik.

Schwarze Pumpe först i världen
I anslutning till Vattensfalls brunkolsverk Schwarze Pumpe håller ett helt nytt oxyfuelverk på att färdigställas – i pilotskala på 30 MW.

Det blir världens första test av oxyfueltekniken utanför laboratorieskalorna på Chalmers och andra tekniska universitet.

Vattenfall ska också bygga om ett av de tre blocken i Nordjyllandsverket i Danmark. Där ska rökgaserna tvättas rena från koldioxid med kemikalier enligt samma pre-combustion-metod som ska användas i Jänschwalde.

Först ut blir oxyfuelanläggningen i Schwarze Pumpe. Den invigs i september och ska vara i gång på allvar till våren.

Nordjyllandverket blir inte klart för koldioxidrening förrän 2013 och Jänschwalde ett eller två år senare.

Vem vill ha en pipline i trädgården?
- Det är transporten av koldioxiden till lagringsplatsen som är den tidskritiska faktorn, säger Staffan Görtz.

Det måste till en pipeline från kraftverket till lagringsplatsen och det kan bli evighetsprocess att få alla tillstånd från privata markägare och fastighetägare.

- Vem vill ha en pipeline bakom trädgården, frågar Staffan Görtz retoriskt.

Det kan också ta tid att få acceptans i samhället för att pumpa ned koldioxiden i marken.

Vattenfall samarbetar med Gaz de France Production och Exploration GmbH för att testa en teknik för att lagra den avskilda koldioxiden i ett tömt naturgasfält i Altmark.

- Förr eller senare måste vi hitta andra energikällor än de fossila bränslena. Men vi är nu så beroende av det fossila bränslet att vi inte harnågon möjlighet att snabbt ta oss ur det beroendet. Vad vi nu gör med koldioxidtekniken är att vi köper oss tid, säger Staffan Görtz.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt