Anna-Karin Hatts energiråd till Ibrahim Baylan

2015-03-30 13:13  

Lösa verkliga problem. Det är det viktigaste rådet Anna-Karin Hatt vill ge till sin efterträdare, energiministern Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan leder regeringens nya energikommission som har uppdraget att arbeta fram en klimatsmart och konkurrenskraftigt strategi för Sveriges framtida energiförsörjning.

- Vi människor har en tendens att inte ta tag i saker förrän de knäpper oss på näsan, sa Ibrahim Baylan under Hållbarhetsdagarna i slutet av mars.

Energikommissionen vill vara mer proaktiv. I ett första steg ska arbetsgruppen undersöka hur energiförsörjningen fungerar i dag och vilka möjligheter som väntar i framtiden. För att göra det har Baylan mött en rad aktörer:

- Jag har träffat företrädare från politiska partier, industrin, offentlig sektor och forskare och på kort tid lärt sig mycket.

En gränsöverskridande dialog är en nyckelfaktor även enligt före detta energiminister Anna-Karin Hatt. Hon passade på att ge den nya kommissionen ett gott råd inför framtiden:

- Lös verkliga problem. Vi måste fokusera på hur det verkligen ser ut, vilka möjligheter som finns och var vi är i forskningsframkant. Vad behöver vi göra i sak för Sverige, Europa, klimatet? Rikta fokus på frågor som, oavsett vänster, höger eller mitten, är viktiga att komma samman kring, säger Anna-Karin Hatt till Ny Teknik.

Vad tycker du om initiativet med en energikommission?

- Det låg även i min plan att bjuda in oppositionen till klimat- och energisamtal, om vi hade blivit omvalda. Tiden är mogen för att kunna få en bredare överenskommelse. Och det behövs. Vi vet att det är väldigt stora investeringar som ska göras. Både gällande infrastruktur, elnät, laddstolpar och hållbara städer. Men också inom produktion, biodrivmedel och mycket annat. Just nu behövs det långsiktiga spelregler som företagen, näringslivet och samhället kan lita på.

Vad hoppas du kommissionen kommer att uppnå?

- Att de lyckas komma överens om en klimat- och energiöverenskommelse som är tillräckligt bred i innehållet och tillräckligt långsiktig. Att så många partier som möjligt står bakom den och att det är en överenskommelse som även inkluderar industrin, näringslivet och samhället.

Hur gör man det?

- Börja med att inse att vi har två öron och en mun. Man måste vara beredda att lyssna på varandra, ge och ta och ha fokus på verkliga samhällsproblem, inte politiska trätoämnen. Vi måste fortsätta underhålla dialogen mellan politiker, och med näringslivet. När så många som möjligt är måna om att bidra och vara öppna och uppriktiga närmar vi oss var enigheten kan ligga. Då kan flinka fingrar sy ihop bra kompromisser.

Vad hoppas du Ibrahim Baylan tar med sig från dagens seminarium?

- Att vi är i ett läge där mycket av det som måste göras handlar om möjligheter. Den hållbara omställningen handlar om att vi ska använda kunskapen för att bygga samhällen som är hållbara både ur en miljö- och mänsklig synpunkt. Den omställningen skapar jobb och tillväxt. Det är också viktigt att inte bli för snäv genom att bara titta på el. Den ena handen måste veta vad den andra gör. Klimatfrågan måste höra ihop med målen för förnybara energikällor och energieffektivisering, och transporterna måste finnas med i överenskommelsen.

De ska driva Energikommissionen

Ledamöter:

  • Socialdemokraterna: Ingemar Nilsson, Maria Strömkvist och Åsa Westlund.
  • Moderaterna: Lars Hjälmered och Cecilie Tenfjord-Toftby.
  • Sverigedemokraterna: Mattias Bäckström-Johansson.
  • Kristdemokraterna: Penilla Gunther.
  • Vänsterpartiet: Birger Lahti.
  • Miljöpartiet: Lise Nordin.
  • Centerpartiet: Rickard Nordin.
  • Folkpartiet: Maria Weimer.
  • Ordförande: Ibrahim Baylan (socialdemokraterna)
  • Chef för Energikommissionens kansli: Bo Diczfalusy.

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom representanter från statliga Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen att inbjudas.

Katarina Juréen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt