Anmälda incidenter med uran 2010

2011-02-22 23:00  

Här är hela listan på inrapporterade incidenter förra året.

4 januari. Fel hantering av säkerhetsklassad utrustning. Ett buntband har monterats i en press.

8 januari. Fel på säkerhetsklassad tryckmätare.

22 januari. En anställd på Urencos anrikningsanläggning i tyska Gronau andas in urangas när han öppnar en uranbehållare som skickats från Westinghouse och som skulle vara ren men var otvättad.  

Påskhelgen 1-5 april. Tio anställda får tillsammans nära 30 millisievert extra stråldos i samband med olika underhållsarbeten, vid tre olika tillfällen. En individ får nära 5 millisievert. Det motsvarar en fjärdedel av det genomsnittliga strålskydds-gränsvärdet per individ och år (20 millisievert).

14 april. Två eller tre okända personer passerar, utan att identifiera sig via irisskanning, in på kontrollerat område. De slinker igenom slussen bakom en städerska med vagn.

27 maj. Westinghouse anmäler fel i programvara i beräkningen av uranvikter i bränslestavar till SSM och EU-kommissionen; felet motsvarar 0,004 procent.

4 juni. Fel höjd på en kritiskt säker avloppstank rapporteras.

10 juni. Ett staketlarm fungerar inte.

16 juli. Vid ett strömavbrott blir det svart i bevakningscentralen under 42 minuter. Det batterisäkrade reservnätet går inte igång, eftersom en fläkt kopplats in i ett eluttag som ska ge reservkraft.

21 augusti. Cirka 20 kilo urankuts ramlar på golvet, då ett fyllt skepp i en hiss fastnar. Det är mer än den kritisk massa på 14 kilo, som kan starta kärnreaktioner.

16 september. Sex okända fat med 11 gram uran hittas i en plomberad Westinghousecontainer som ska deponeras på avfallsanläggningen Vafab. Faten hade inventerats bort.

1 oktober. I samband med pålningsarbeten i Kutsverkstaden och uranåtervinningen har vatten läckt ut på golvet och ett hål tagits upp i taket. Drift har pågått i strid mot arbetsordern.

8 oktober. Svag radioaktiv kontamination upptäcks lokalt utanför huvudskorstenen, efter en brand i ett utanpåliggande rör, som leder ut luft från tillverkningsprocessen. De sotiga resterna från röret väger 236 kilo, vari man hittar 25 gram uran.

14 oktober. Röntgenmätare har inte provats som de ska.

18 oktober. Cirka 50 kilo radioaktivt urandioxidpulver blåses ut i en verkstad när ett slitet siktglas (genomskinligt plaströr) brister. SSM konstaterar efteråt att flera hundra kilo uran hade kunnat spridas i lokalen. Ett par anställda får högre interna stråldoser än normalt.

22 oktober. En operatör upptäcker att det saknas plombering på en virvelbäddsugn på en produktionslinje.

2 november. Sex diskhoar i ett huvudlaboratoriet rapporteras rymma mer än 17 liter som uppmätts tidigare och är kritiskt säkert. De rymmer 20-38 liter. 

16 november. 100 bränslestavar placeras på brygga avsedd för tomma rör.

25 november. Plattor av PVC-plast med neutronabsorberande klor ska stoppa kärnreaktioner i uranet på många ställen i produktionen. Företaget upptäcker att klor saknas i fem plattor och i andra är halten för låg.

24-26 december. En monitor i huvudskorstenen som övervakar radioaktiva utsläpp i luften från verkstäderna fungerar inte.

29 december. Provning av säkerhetsklassade backventiler är inte utförd i tillräckligt ofta.

Incidenter på kärnkraftsverken 2010 (pdf)

Läs SSM:s kritiska rapport om Westinghouse bevakningsskydd (pdf) 

Incidenter på övriga kärntekniska anläggningar 2010:

Westinghouse WSE 23 st (varav två var ines 1)
Studsvik Nuclear AB 10 st
AB SVAFO 2 st
Ågesta 0 st
Ranstad (RMA) 0 st
SKB Clab 6 st
SKB SFR 5 st
Barsebäck BKAB 18 st

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt