Energi

ABB klagade - och kapade kostnaden

ABB klagade över att det var så dyrt att sälja el till nätet. Då halverade det lokala nätbolaget priset.

Publicerad

För tre år ville Mälarenergi ha drygt 3 500 kronor (plus moms) om året av den som ville sälja el till nätbolaget. I dag kostar samma abonnemang hälften så mycket, eller 1 620 kronor om året.

Priset sänktes efter att Mälarenergi var med och installerade en solcellsanläggning tillsammans med ABB.

- Vi påpekade de höga kostnaderna för små anläggningsägare, säger Bengt Stridh, som arbetar med förnybar energi på ABB.

Rolf Gustafsson, stabschef på Mälarenergi Elnät, bekräftar att bolaget tog intryck av ABB och andra som tyckte att priset var för högt.

- Men 2006 kom det också nya regler som gjorde timmätningar vanligare och därmed billigare, säger han. Jonas Hållén