Energi

Nytt förslag: Skatt på hemelektronik och kläder

I hemelektronik som bildskärmar är det kemikalieskatt för bromerade flamskyddsmedel som ska utredas vidare. Foto: Leif R Jansson/Scanpix
I hemelektronik som bildskärmar är det kemikalieskatt för bromerade flamskyddsmedel som ska utredas vidare. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

I framtiden kan kläder, skor och hemelektronik beläggas med en kemikalieskatt. Kemikalieinspektionen ger förslaget i en färsk utredning.

Publicerad

I dagsläget används främst olika regleringar, till exempel krav på information om innehåll, för att nå en säker kemikaliehantering. Men nu kan kemikalieskatter bli aktuellt.

-Även skatter är ett lämpligt sätt att styra bort konsumtion från varor som innehåller olämpliga kemikalier, det vill säga sådana kemikalier som orsakar negativa hälsoeffekter, säger Nina Cromnier, Kemikalieinspektionens generaldirektör, på myndighetens hemsida.

Myndigheten vill fortsätta att utreda om en kemikalieskatt kan införas på konsumentprodukter som kläder, skor, hemelektronik, byggprodukter och inredningar som innehåller ftalater, biocider, kvicksilver, högfluorerade ämnen eller bromerade flamskyddsmedel. Det är varor och ämnesgrupper som konsumenter exponeras för i vardagen.

-Skatter på varor som innehåller dessa ämnen skulle kunna minska den sammanlagda exponeringen som konsumenterna utsätts för samtidigt som det blir lättare för miljöanpassade alternativ att komma in på marknaden, säger Nina Cromnier.

Till exempel föreslår Kemikalieinspektionen en skatt på lampor som innehåller kvicksilver. En sådan skulle underlätta för mindre miljöbelastande men dyrare alternativ att öka sin marknadsandel, samt stimulera till forsknings- och utvecklingsinsatser som kan leda till att de mindre miljöskadliga alternativen blir billigare.

Tanken är att importörerna eller producenterna själva blir skyldiga att deklarera innehållet i sina varor och betala skatt därefter. Kemikalieinspektionen pekar på liknande skatter på bly i bensin och tidigare på kadmium i handelsgödsel som framgångsrika exempel.

Myndigheten bedömer att skatterna kommer att vara kostnadseffektiva, samt att de är förenliga med EU:s regler. Men innan skatterna införs tycker Kemikalieinspektionen att man ska göra en bedömning av de administrativa kostnaderna, eftersom den administrativa bördan för företag och myndigheter ökar med förslaget.

Skatt föreslås utredas vidare för

Byggvaror och inredningar med plast som innehåller ftalater

Kläder och skor med ftalater, antibakteriella eller högfluorerade ämnen

Kadmium i handelsgödsel

Ljuskällor som innehåller kvicksilver

Hemelektronik med bromerade flamskyddsmedel

Flera olika konsumentvaror

Kemiska produkter