Fordon

”Sverige blir en internationell arena för att visa upp tekniken”

Foto: Region Gävleborg/Tobias Ohls
Foto: Region Gävleborg/Tobias Ohls
Foto: RISE
Foto: RISE
Foto: Eways/NCC
Foto: Eways/NCC
Foto: Eways/NCC
Foto: Eways/NCC
Foto: RISE Viktoria
Foto: RISE Viktoria
Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Foto: Rise
Foto: Rise

I fjol kom Sverige och Tyskland överens om att samarbete kring elvägar. Nu har projektet dragit i gång och Trafikverket leder arbetet för Sveriges del.

Publicerad

– Vi ligger verkligen i bräschen i Sverige med våra demonstrationsanläggningar och vår beslutade färdplan för elvägar, säger Jan Pettersson, ansvarig för Trafikverkets program för elvägar.

Det är lite drygt ett år sedan som Stefan Löven och Angela Merkel skakade hand och undertecknade en avsiktsförklaring kring samarbete för en hållbar framtid.

Handslaget innebar att länderna med gemensamma krafter ska driva innovation framåt, och en del i detta är att man tillsammans ska studera elektrifiering av vägar.

Trafikverket fick uppdraget av regeringen och på myndigheten är det Jan Pettersson som är ansvarig. Vad har då hänt sedan Sverige och Tyskland slog sig samman.

– Vi har etablerat en gemensam forskningsplattform och gjort en avsiktsförklaring där vi tydliggör att vi i samarbete med Tyskland vill utreda om och hur elvägar kan bli en del av våra nationella transportsystem och även möjliga elvägskorridorer mellan länderna, säger Jan Pettersson.

Den närmsta tiden kommer man nu att gå igenom tidigare forskning samt utbyta erfarenheter för att skapa sig en gemensam stabil grund, säger Jan.

I Sverige är det RISE Viktoria som leder forskningen. Där är Håkan Sundelin ansvarig för det som kallas för forsknings- och innovationsplattformen för elvägar. Han säger att det gått otroligt snabbt från handslag till handling.

– Ärligt talat är jag imponerad av myndigheterna. Att man har kommit tillprojekt på mindre än ett år. Det första steget vi tar nu är att se vilka resultat som finns och att jämföra och jämka dem. Målsättningen är att vi ska få en samsyn kring hur man strategiskt kan bygga elvägar i stor skala. Vilka regler och lagkrav behöver ändras, hur ser affärsmodellen ut, vad gäller när man korsar en gräns, säger Håkan.

Håkan berättar att RISE, Chalmers, VTI och KTH kommer jämföra olika tekniker, men målsättningen kommer inte att vara testa dem. Det görs i andra projekt.

– Vi kommer titta på var tekniken står i dag, men det är viktigt från svenskt håll att vi ska vara teknikneutrala. Jag tycker att det här är ett bra sätt att jobba och det är så här forskning och akademierna kan göra mest nytta.

Att Sverige har ett samarbete med Tyskland är enligt Håkan en stor fördel, och viktigt inte minst när det kommer till standardiseringsfrågor.

– Man kan dra paralleller med järnvägen. Det vore synd om det var olika spårbredd i olika länder. Fordon ska kunna köra från Italien till Sverige utan att det krävs olika adaptrar. Vi måste hitta gränssnitt inom områden som kommunikation, regelverk, betalsystem och så vidare – och här är tyskarna en väldigt lämplig part. Det är viktigt att det blir internationellt för att ge tillverkarna rätt förutsättningar, säger han.

I Tyskland har man tagit elvägar på allvar och man planerar att bygga tre demoanläggningar cirka fem-sex kilometer vardera. I Sverige finns det två elvägssträckningar, en utanför Sandviken och en vid Arlanda. Men fler kommer det bli.

– I dag har vi från Trafikveket lagt ut en upphandling för att erbjuda plats och möjlighet för ytterligare metoder att visa upp sig på det svenska vägnätet. Vi vill se åtminstone ytterligare två tekniker till demonstrerade på svenska vägar. Vi hoppas att marknaden svarar upp och att vi får bra respons och goda förslag, säger Jan Pettersson.

De nya sträckningarna är, likt de två befintliga, tänkta att vara omkring två kilometer långa och teknikinriktade. Men Trafikverket har förhoppningar att även få till ett större projekt.

– Vi vill få till en större pilotsträcka på två-tre mil. Men där vill vi inte testa teknik, utan snarare hela konceptet och affären.

När Tesla visade upp sin eldrivna batterilastbil menade vissa att det ryckte undan mattan för bränsleceller och elvägar. Men det är enligt Jan Pettersson ett felaktigt sätt att resonera på.

– Elvägar är ett bra komplement till batterifordon. Det är många ton batterier i Teslas lastbil och kan man få dem att samverka med dynamisk laddning – så kan man minska storleken på batterierna. Det ger ökad lastkapacitet och mindre påverkan från batteriproduktion.

Och att teknikerna kommer att frodas parallellt är han övertygad om.

– Jag vill hellre tala om samverkande tekniker. Alla tekniker kommer behövas om vi ska nå miljömålen satta för 2030/2045. Vi måste vara snabbfotade om vi ska klara av det. Därför är vi glada över att vi får den här supporten från regeringen så att vi kan agera kvickt. Sverige blir en internationellt viktig arena för att visa upp elvägstekniker, säger Jan Pettersson.