Fordon

Elvägar vid Arlanda och Gävle

Två specialbyggda lastbilar från Scania har försetts med strömavtagare och ingår i projekt Elvägar. Foto: Scania
Två specialbyggda lastbilar från Scania har försetts med strömavtagare och ingår i projekt Elvägar. Foto: Scania

Trafikverket ska testa två olika typer av elvägar i Sverige, en vid Arlanda flygplats och en utanför Gävle.

Publicerad

Två leverantörer ska få bygga var sin typ av elväg för att testa möjligheten till eldrift på vägen. Försöket görs i samarbete med Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten.

Rosersbergs Utvecklings AB ska testa en teknik vid Arlanda som går ut på att en elskena i vägbanan driver och laddar fordonet under resan.

Region Gävleborg ska testa en annan lösning som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ström till lastbilen elhybridsystem.

Luftledningarna i detta projekt byggs av Siemens på en 2 km lång sträcka på E16 utanför Gävle där hybridlastbilar från Scania kommer att kunna köra på el.

Strömavtagaren på lastbilen kan koppla upp sig automatiskt i hastigheter upp till 90 km/h. När lastbilen lämnar det elektrifierade avsnittet används dieselhybridsystemet.

Två specialbyggda lastbilar från Scania utrustade med strömavtagare kommer att ingå i försöket.

Testet ingår i projekt Elvägar som syftar till att bygga teststräckor för att ge kunskap och hur elvägar kan fungera i framtiden. Försöken beräknas vara avslutade 2018.