Opinion

”Elvägar pusselbit till fossilfria transporter”

Elvägen är en två kilometer lång vägsträcka längs med E16 strax väster om Sandviken. Foto: Pontus Lundahl / TT
Elvägen är en två kilometer lång vägsträcka längs med E16 strax väster om Sandviken. Foto: Pontus Lundahl / TT

DEBATT. Om vi ska nå en fossilfri fordonsflotta kan vi inte fokusera på enbart en teknik eller ett bränsle. Vi behöver långsiktiga ramverk, samverkan och en nationell strategi, skriver Claes Erixon, Scania, och Anders Bylund, Siemens.

Sverige är ett långt land med betydande avstånd mellan industri, gruvor, hamnar och städer. Följden av detta är att en tredjedel av vårt lands koldioxidutsläpp kommer från trafiken. Att nå en fossilfri fordonsflotta till år 2030 är en förutsättning för att nå de ambitiösa klimatmål som sattes i Paris.

De stora tekniska framstegen inom transportbranschen innebär att en global omställning till hållbara transporter är realistiskt. Det kräver dock att Sverige och svenska företag förmår att arbeta med flera kompletterande satsningar.

Lokala förutsättningar, som skiljer sig från land till land och stad till stad, ger behov av en mängd olika lösningar. Vägen framåt kan inte fokusera på en teknik eller ett bränsle. Tvärtom handlar det om att kombinera energieffektivisering, alternativa bränslen, elektrifiering och uppkopplade transporter.

Scania och Siemens har gemensamt utvecklat en lösning som nu möjliggör för tunga lastbilar att drivas på el. Sverige är dessutom först med att demonstrera detta på en allmän väg, Elväg E16, som är en två kilometer lång sträcka längs med E16 strax väster om Sandviken.

Elvägen har möjliggjorts av ett samarbete mellan Region Gävleborg, Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova samt Siemens och Scania. Elväg E16 är en utmärkt illustration av den kraft som finns i strategiska partnerskap där varje aktör bidrar med sin specifika kompetens. Genom samarbete använder vi de samlade resurserna mer effektivt och kan ställa om snabbare.

Även om Sverige är först i världen med att testa elvägar för tunga fordon behöver mer göras för att främja omställningen av transportsektorn. Gemensamt föreslår vi:

Långsiktiga ramverk som främjar omställning. Dagens osäkerhet kring kvotplikten och beskattning av biobränslen hämmar investeringar i alla led. Vi kan också konstatera att en harmonisering av beskattningen av elektrifierade transporter behövs. I dag skiljer sig beskattningen mellan olika transportslag. Vi föreslår ett samlat ramverk för långsiktiga förutsättningar för både gods- och persontrafik oavsett energi- och trafikslag som främjar omställningen.

Fler samverkansprojekt inriktade på kompletta systemlösningar. Med fler samverkansprojekt med fokus på hållbara transporter kan svenska företag fortsätta att utveckla och kommersialisera de lösningar som världen är i behov av. Att kunna visa upp fungerande systemlösningar ger svenska företag dessutom ökade möjligheter att ta hem fler av de stora affärer som framför allt världens städer nu står för.

Lansera en nationell strategi för ökad elektrifiering. Elektrifiering är en viktig del på vägen mot fossilfrihet. För en mer omfattande elektrifiering av transportsektorn måste alla aktörer som elleverantörer, infrastrukturägare och fordonsleverantörer utöka sin samverkan. För detta krävs dock en nationell strategi byggd på fakta om bland annat flödena av godsvolymerna på vägnätet för att kunna identifiera vilka sträckor och delar av landet som är mest intressanta att elektrifiera. Med en sådan strategi kan politiken tydliggöra vägen mot en hållbar transportsektor samt vilka reformer som krävs för att nå dit.

Med en beskattning som främjar omställning, ökade satsningar på samverkansprojekt samt en kraftfull och nationellt förankrad strategi för användning av de förnybara energislag som står till buds är vi övertygade om att Sverige kan ställa om till hållbara transporter. Det är ett utmärkt sätt för regeringen att främja svenska innovationer och samtidigt leda världen mot klimatmålen.

Claes Erixon, chef för Forskning och Utveckling, Scania

Anders Bylund, Head of Business Development eMobility Nordic, Siemens

Så funkar Elväg E16

Tekniken bygger på att en hybridlastbil från Scania ansluts till kontaktledningar med hjälp av en strömavtagare från Siemens.

När lastbilen kör under kontaktledningarna drivs den helt och hållet med hjälp av elkraft till elmotorn.

När lastbilen lämnar den elektrifierade vägen eller exempelvis behöver köra om ett framförvarande fordon går hybriddrivlinans förbränningsmotor automatiskt igång och lastbilen drivs då på biodrivmedel.

Lastbilen känner själv av när den kan gå på eldrift igen.