Krönikor

”Högre elpriser väntas i söder”

Linda Nohrstedt är reporter på Ny Teknik
Linda Nohrstedt är reporter på Ny Teknik

KRÖNIKA. Kanske har konsumenter och industrier vant sig vid tanken på olika elpriser i olika delar av landet, skriver Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt.

Vindkraft i norr och högre elpris i söder. Så ser framtiden ut när kärnkraften avvecklas, om man får tro en ny Sweco-rapport.

Vi lever i ett spännande skede. Elproduktionen ska bli 100 procent förnybar och flera kärnkraftverk ska avvecklas. Frågan är vad det får för konsekvenser.

En sak som är säker är att vindkraften kommer att behöva byggas ut kraftigt. Och just nu verkar vindkraften ha rejäl medvind. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergis nya prognos har det aldrig förr investerats så mycket i vindkraft som under 2017.

Prognosen tyder på att vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år. Redan 2021 tror Svensk Vindenergi att Sverige kan nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion. Det är nio år före utsatt tid.

Men utbyggnaden sker framför allt i norra Sverige. Och där finns redan ett elöverskott. I södra och mellersta Sverige, däremot, råder elunderskott.

Svensk Vindenergi pekar på att det finns flaskhalsar i stamnätet. Under vissa tider går det inte att transportera tillräckligt med el från norra till södra Sverige.

Det är en bild so m delas av stamnätsägaren Svenska Kraftnät. Även där ser man en risk för att stamnätet begränsar utbyggnaden av förnybar energi, framför allt för att det tar längre tid att bygga elledningar än en vindkraftspark.

På uppdrag av Svensk Vindenergi har Sweco granskat frågan om flaskhalsar. Rapportförfattarna ser den värsta flaskhalsen i gränsen mellan elprisområde 2 och 3, som går ungefär från Lofsdalen till Gävle.

Swecokonsulterna spår större skillnader i elpris. Det kommer att bli dyrare med el i södra och mellersta Sverige. Redan 2025 blir skillnaden 2 euro per megawattimme. Då har alla investeringar som Svenska Kraftnät planerar i stamnätet inkluderats.

Den skillnaden är för stor för allmänhet och politiker att acceptera, tror Swecokonsulterna, som drar paralleller till när elprisområdena inrättades 2011. Då fick södra Sverige högre elpriser än de norra delarna och prisskillnaden var nära 2 euro per megawattimme.

Swecokonsulterna bedömer därför att gränsen för vad samhället kan acceptera går vid 1 euro per megawattimme. Och ska prisskillnaden hålla sig under den gränsen behövs alla planerade investeringar i stamnätet plus ytterligare 700 megawatts kapacitetsförstärkningar.

Frågan är om Swecos analys är korrekt. Elprisområdena har funnits några år nu, kanske har konsumenter och industrier vant sig vid tanken på olika elpriser i olika delar av landet.

Svenska Kraftnät håller med om att stora prisskillnader kan vara ett problem. Det är en signal på att elproduktionen i landet inte kan nyttjas optimalt på grund av begränsningar i överföringskapacitet, vilket innebär en kostnad för samhället som helhet.

Men från Energimarknadsinspektionens hemsida kan man få intrycket att prisskillnader bara är bra. Då får man nämligen veta var investeringar i nätkapacitet gör mest nytta. Och så ger det incitament till att bygga produktionsanläggningar i södra Sverige, eftersom man där kan få högre intäkter för sin el.

Men det resonemanget, att marknadskrafterna löser alla problem, fungerar inte på ett område som är beroende av mark att bygga på.

Det visar dagens situation för vindkraften. Mest vindkraft finns i elprisområde 2, som sträcker sig från Robertsfors till Gävle. Och allra mest byggs det i område 1, allra längst norrut.

Svensk Vindenergi drar slutsatsen att Svenska Kraftnät måste skynda på och utöka sina insatser för att höja kapaciteten i stamnätet. Det är lätt att hålla med.