Energi

Elförbrukningen i Sverige minskade i december

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Under december förbrukade hushåll och företag betydligt mindre el än julmånaden året innan, uppger energibolaget Eon.

Publicerad

Elförbrukningen hos hushåll och mindre företag minskade med hela 18 procent i december jämfört med samma månad föregående år, enligt elbolaget Eons statistik från det egna nätet.

I november var nedgången 15 procent.

Siffrorna är korrigerade för temperaturskillnader.

Det innebär fyra månader i rad med tydliga energibesparingar hos kunderna.

Inräknat större företag var nedgången 12 procent i december och 9 procent i november.

Eon har ungefär en miljon elnätskunder, företrädesvis i södra Sverige men även i södra Norrland.