Energi

Så allvarligt är nya kärnkraftslarmet

Reaktorbassängen i Oskarshamn 3. Foto: OKG Foto: OKG
Reaktorbassängen i Oskarshamn 3. Foto: OKG Foto: OKG
Kärnreaktorn med styrstavar i O3. Se hela grafiken via mulitimedialänken till höger i artikeln. Foto: Ill: Ingemar Franzén och Jonas Askergren Ny Teknik
Kärnreaktorn med styrstavar i O3. Se hela grafiken via mulitimedialänken till höger i artikeln. Foto: Ill: Ingemar Franzén och Jonas Askergren Ny Teknik

Fingranskningen av styrstavarna i reaktor 3 i Forsmark och Oskarshamn är i full gång. - Beslut har nu tagits att alla styrstavar i 3an ska inspekteras, säger Annika Carlsson, informatör på OKG.

Publicerad

UPPDATERAD 7/11

I Oskarshamns reaktorbassäng ska samtliga styrstavar undersökas.

I Forsmark drygt 60 stycken. Reaktorerna i de båda kärnanläggningarna är identiska.

Alla styrstavar kommer från samma leverantör, Westinghouse, som har folk på plats hos Oskarshamns Kraftgrupp OKG.

Det är första gången svenska kärnkraftverk har drabbats av sprickbildningar i de säkerhetsmässigt viktiga styrstavarna.

Får inte startas utan godkännande
Strålskyddssäkerhetsmyndigheten SSM klassar sprickbildningarna som kategori 1 i sinaföreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar - SKIF 2004:1.

- Det är den allvarligaste graden av fel, där vi konstaterar allvarliga brister i en eller flera barriärer eller i djupförsvaret och att vi har grundade misstankar om att säkerheten är allvarligt hotad, säger Anders Bredfell, pressansvarigt på SSM, till Ny Teknik.

Att klassas som kategori 1 innebär att reaktorn inte får startas igen förrän SSM givit sitt godkännande.

- Våra föreskrifter, med tre kategorier av brister i kärnkraftsäkerheten, förväxlas ofta med den internationella atomenergikommissionens Ines-skala för allvarliga händelser. Den skalan går från 0 till 7, där en 7:a motsvarar Tjernobylkatastofen och händelserna i Forsmark 2006 en 2:a.

- I våra föreskrifter är kategori 1 den allvarligaste och kategori 3 den mildaste, säger Anders Bredfell.

Ger OKG huvudbry
Det har också visat sig att de styrstavar som drabbats av sprickbildningar i Oskarshamn inte härrör från en enskild sändning.

Styrstavar har en beräknad livslängd på tio år, men de stavar som drabbats visar sig vara allt från tre till tio år gamla.

Detta ger OKG huvudbry.

- Det här är ett jättejobb med många frågetecken. Vi vet inte om det är ett tillverkningsfel eller termisk utmattning, som ligger bakom, säger Annika Carlsson på OKG.

Videofilmas
I reaktorbassängen videofilmas styrstavarna och resultatet inspekteras därefter.

- Sedan fattar vi beslut om vi behöver göra ultraljud eller andra mätningar, säger informationschef Anders Österberg på OKG.

Efter fingranskningen plockas styrstavarna, en i taget, ut ur bassängen.

De stavar som drabbats av sprickbildningar måste ersättas.

Än så länge vet man inte om det reservlager av stavar som finns på OKG kommer att räcka. Undersökningarna beräknas vara klara om en månad.

Därefter måste Strålskyddssäkerhetsnämnden godkänna inspektionerna innan reaktorerna får tas i drift igen.

- De måste klargöra varför skadorna har uppstått och varför det har skett på båda reaktorerna, säger Lars Skånberg på Strålskyddssäkerhetsmyndigheten.

Styrstavarna har en viktig roll

I varje reaktor sitter 160-170 styrstavar mellan bränsleelementen.

Styrstavarna spelar en viktig roll för reaktorsäkerhet och kan beskrivas som både gaspedal och nödbroms.

En av uppgifterna som styrstavarna har är att kontrollera reaktiviteten i härden. När alla stavar är inskjutna uppstår ingen kärnklyvning. Reaktorn startar först när styrstavarna dras ut.

Styrstavarna har ytterligare en uppgift. Om det inträffar en incident ska de snabbt skjutas in. Då uppstår vad som brukar kallas ett snabbstopp och detta sker automatiskt.

Sprickbildningarna har uppstått där styrstaven och skaftet sammanfogas. En av styrstavarna visade sig ha gått av helt och hållet.