Energi

Datahallar ökar elbehovet

Facebook planerar att bygga en ny datahall i Luleå precis intill den befintliga. Foto: Facebook
Facebook planerar att bygga en ny datahall i Luleå precis intill den befintliga. Foto: Facebook

Datacenter och allt fler elbilar ökar elbehovet i Sverige 5 - 10 TWh till 2030. Det visar en ny rapport från organisationen Svenskt Näringsliv.

Publicerad

(Uppdaterad) Hur mycket el kommer vi att behöva i Sverige i framtiden? Den frågan har organisationen Svenskt Näringsliv försökt att besvara i en ny rapport.

Slutsatsen är att elanvändningen totalt sett ökar med 5-10 TWh. Det motsvarar en ökning på 3-7 procent jämfört med förra året då den totala elanvändningen låg på 139 TWh enligt Energimyndighetens statistik.

Industrins elanvändning spås bli ungefär oförändrad med i dag. Inom bostäder och service minskar elbehovet i takt med allt färre direktverkande elpannor och övergång till effektiv belysning.

Istället är det inom nya områden som elbehovet ökar. Stora datahallar förväntas dra 4-5 TWh mer el år 2030. Hur mycket Facebooks datahall i Luleå gör av med håller på att utredas, men uppgifterna är ännu inte klara. (Tidigare uppgifter i artikeln är felaktiga, Svenskt Näringsliv rättar just nu sin rapport).

Den andra stora ökningen står elbilarna för. Till 2030 kommer elbehovet inom transporter därför att öka med minst 5 TWh enligt Svenskt Näringslivs bedömningar.

-Det borde inte komma som någon överraskning att Sverige behöver mer el i framtiden Vi hoppas att den här rapporten ska bedra till en mer nyanserad debatt, sa Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimatfrågor på Svenskt näringsliv vid presentationen av rapporten.

Rapporten bygger bland annat på en enkät med de 100 mest energiintensiva företagen i Sverige.

Så här förändras Sveriges elbehov till 2030

Pappers- och massaindustrin Minskar med 3-4 TWh

Järn och Stålindustirn Ökar med 1TWh

Gruvor Ökar med 1-2 TWh

Kemi Oförändrat

Övrig industri Ökar något

Bostäder, service och fjärrvärme Minskar med 3 TWh

Transporter Ökar med 5 TWh

Serverhallar Ökar med 4-5 TWh

 

Källa: Rapporten: Hur mycket elkraft behövs? från Svenskt Näringsliv