Innovation

Miljöforskning i liten skala

Materialkemisten Johanne Mouzon är en av de luleåforskare som kommer att ha nytta av det högupplösande mikroskopet.
Materialkemisten Johanne Mouzon är en av de luleåforskare som kommer att ha nytta av det högupplösande mikroskopet.

Idag får forskarna i Luleå en ny leksak. Världens mest högupplösande elektronmikroskop tas nu i drift vid stadens tekniska universitet.

Publicerad

Eller kanske det borde kallas ”nanoskop” eftersom det kan avbilda ting med en miljon gångers förstoring, vilket motsvarar bättre än nanometernoggrannhet.

Den höga upplösningen gör det möjligt att analysera kemin i mikrometerstora materialkorn.

Mikroskopets extrema egenskaper kommer till nytta inom en rad forskningsområden vid universitetet, bland annat för att framställa tunna och porösa membran av zeoliter.

Separerar vatten från etanol
Zeolitfilmen har utvecklats av materialforskare i Luleå och ska användas för att effektivisera tillverkningen av biobränslen.

- Svepelektronmikroskopet är vårt viktigaste verktyg för att se vad det är vi gör, till exempel hur tjockt och tätt zeolitlagret är, säger Jonas Hedlund, professor i kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet, i ett uttalande på torsdagen.

Membranet är ett slags filter med ett ytskikt av zeolit som kan separera det sista vattnet från etanol vid framställning av biobränsle. Ska man använda etanol som fordonsbränsle så krävs det nära hundraprocentig sprit och då kan man använda zeolitmembran för att ta bortdet sista vattnet.

En halv nanometer*
Zeolit består av kristaller med en halv nanometer stora hål vilket är så litet så att det kräver stark förstoring för att se.

Det säljs redan idag anläggningar som separerar vatten från etanol till biobränsle, vilka är de första exemplen på en kommersiell tillämpning med zeolitmembran.

- Jag hoppas att vi ska kunna kommersialisera våra membran så småningom så att man kan tillverka bättre anläggningar, säger Jonas Hedlund.