ANNONS

Elektroniken driver den digitala revolutionen

Samverkan mellan produktägare och kompetensgivare blir allt viktigare, vi måste förstå varandra och tala samma språk. Utvecklare och tillverkare kan gemensamt bistå med både kunskap och utmaningar. Ett utomordentligt sätt att ytterligare vässa värdekedjan för ökad konkurrenskraft, säger Maria Månsson, director innovation & research på Prevas.

Publicerad

Den dominerande trenden inom elektronikhårdvara är att allt blir mindre, billigare och bättre, vilket är en starkt drivande faktor i utvecklingen. Dessutom drar komponenterna allt mindre ström vilket breddar användningen till nya applikationer, de erbjuder helt nya förutsättningar. Det här är en snabb trend där vi vecka för vecka ser förändringen mot mindre och mer kompetenta komponenter. Det gäller inte bara kretsar utan även olika typer av sensorer.

Samtidigt utvecklas även helt nya metoder som kommer att revolutionera användningen av elektronik på sikt. Ett exempel är tryckt elektronik, kretsar och ledare som trycks direkt på papper eller annat material. Det innebär att det till en mycket låg kostnad går att erbjuda en mängd funktioner som inte tar någon plats alls.

– Det här är något som jag tror kommer att ta verklig fart inom kort, med olika typer av applikationer som kan tryckas direkt på etiketten, på förpackning eller liknande, säger Maria Månsson, director innovation & research på Prevas.

Det är i korsvägen mellan det tekniskt möjliga och de faktiska behoven som innovation uppstår. Ny teknik kan idag möta behov som tidigare utrustningar inte hade möjlighet till; det blev för tungt, för dyrt och för långsamt. Samtidigt utvecklas även efterfrågan efter sådant som den nya teknologin möjliggör, som exempel är det bara att titta på alla mobilappar och olika kroppsnära sensorer.

Det finns ingen ände på vad vi kan göra och vad vi redan bidrar med.

De nya möjligheter som erbjuds har lett till att många mer eller mindre autonoma system växer fram. Dessa kan vara allt från små, individanpassade system till mer komplexa lösningar som självkörande bilar till styr- och kontrollsystem för hela fabriker. Gemensamt är att de ”känner av” sin omvärld, samlar information som sedan bearbetas i systemet eller i molnet och där systemen ibland även agerar genom att åtgärda ett problem eller föreslår en lösning.

– Det är vad trenden leder till, kraftfulla processorer som drar väldigt lite ström samtidigt som databehandlingen sker i molnet, konstaterar Maria. Det ger extremt snabba svar på de frågor som ställs i systemet vilket till exempel kan möjliggöra självkörande bilar och andra typer av avancerade autonoma system.

Vad är det som krävs för att innovationerna ska ge avtryck på företagens sista rad? För Maria är det tydligt att analysen av kundens behov kommer allt högre upp på agendan, ända fram till slutanvändaren. Det är avgörande att förstå gränssnittet och identifiera behovet hos den som ska bruka produkten eller innovationen, oavsett om det är i konsumentledet eller för industriell användning.

– På det sättet hamnar vi betydligt mer ”spot-on”, ett arbetssätt som nära angränsar till Lean produktutveckling, menar Maria. Hur konstruerar vi produkter så att de är ”rätt” från början beträffande pris, funktionalitet, gränssnitt och kvalitet? Samtidigt ska produkten uppfylla en lång rad direktiv och regelverk, som till exempel EMC, elsäkerhet, RoHS och REACH. Det som krävs för att säkra lönsamhet och långsiktighet är att konstruera direkt mot behov och krav.

Läs mer: Regulativa krav

För att omvandla en uppfinning till produkt behövs det rätt kompetens. Vi lever i en alltmer komplex värld vilket gör det än viktigare med samarbete genom hela värdekedjan. Enligt Maria har Sverige här både en möjlighet och något att vara stolta över då vi har lätt för samarbete över gränser, vi är inte särskilt hierarkiska.

– Det är detta som gör att vi trots att vi är ett litet land är så pass framgångsrika som vi är, vi har rätt förutsättningar för innovationer. Visst är det många faktorer som spelar in, men den här kulturen är en viktig pusselbit. Det är något vi ska utnyttja och även vässa ännu mer.

Genom samarbete med akademi och forskningsinstitut kombinerat med konsulternas kunskap kan företag som inte har sin grund inom elektroniken få hjälp att ta till sig den nyaste tekniken och dess möjligheter. Det kan vara allt från mekaniska verkstäder till producenter av konsumentprodukter – oavsett bransch eller verksamhetsområde så ser vi en ökad ”intelligens” i vad som produceras. Idag mer eller mindre förväntas det uppkoppling i produkter som för några år sedan helt saknade inbyggd elektronik.

– Samverkan mellan produktägare och kompetensgivare blir allt viktigare, vi måste förstå varandra och tala samma språk, menar Maria. Utvecklare och tillverkare kan gemensamt bistå med både kunskap och utmaningar, ett utomordentligt sätt att ytterligare vässa värdekedjan för ökad konkurrenskraft.

Ett exempel för att underlätta detta är en handbok som tas fram inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Handboken ska ge tips och råd om hur tillverkningsunderlagen ska se ut för att tillverkaren ska kunna producera på kortast tid, till lägsta kostnad och med bästa kvalitet.

Vilka är då utmaningarna? Som synes finns det stora möjligheter, Sverige ligger långt fram rent kunskapsmässigt och vi har alla förutsättningar för att samarbeta på ett konstruktivt sätt.

– Det finns massor med utmaningar, skrattar Maria. Ett vanligt hinder är ”vi har inte tid, vi får titta på detta senare” … Tidsbristen är ett verkligt fenomen, företagen jobbar väldigt intensivt och det händer hela tiden något, världen har blivit enormt komplex. Många känner att de inte har tid att sätta sig in i det som gör att de i ett nästa steg kan spara tid.

När utvecklingen går så snabbt som den gör är det viktigt att vara medveten om och hantera riskerna, exempelvis tillförlitligheten och säkerheten i mjukvarusystemen. Under hela resan måste teknikfrågorna adresseras och där kan Prevas med sin erfarenhet addera kunskap i utvecklingsprocessen tillsammans med kunden. Samtidigt har möjligheterna aldrig varit större enligt Maria, eftersom den branschkunskap som finns är vad som kommer att möjliggöra en hållbar framtid – effektivare energisystem, lägre kostnader i sjukvården, möjlighet för äldre att stanna hemma längre…

Läs mer: Prevas elektronikdesign

– Det finns ingen ände på vad vi kan göra och vad vi redan bidrar med, avslutar Maria. Det kommer dessutom att accelerera, vi är bara i startgroparna!