Övriga nyheter

Elbolagen säljer fossilt – om du inte väljer förnybart

Kollage: Ringhals kärnkraftverk och Bodens vattenkraftverk. Foto: All Over Presss / Magnus Liljegren och Imago Press
Kollage: Ringhals kärnkraftverk och Bodens vattenkraftverk. Foto: All Over Presss / Magnus Liljegren och Imago Press

Vet du varifrån din el kommer? Är det kärnkraft, vattenkraft eller fossilbränsle? Ny Teknik har kartlagt vad Sveriges 20 största elhandelsbolag egentligen säljer.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats med en korrigerad tabell)

Det mesta av den el som säljs i Sverige kommer från förnybara källor: vatten, vind och biokraft, visar Ny Tekniks sammanställning. En tredjedel kommer från kärnkraft och en tiondel från fossila källor.

Det finns 131 elhandelsbolag i Sverige, som totalt säljer ungefär 135 TWh el varje år till privatkunder och företag. Bara de 20 största bolagen säljer 100 TWh till 4,5 miljoner kunder.

De flesta elbolagen säljer förnybar el till de kunder som inte gör något aktivt val, men tre av de största levererar så kallad nordisk residualmix till dessa kunder. Det är en elblandning som består av 42 procent fossilt, 44 procent kärnkraft och 14 procent förnybart.

Det borde vara enkelt för elhandelsbolagen att svara på hur mycket el de säljer i Sverige, och var elen kommer ifrån. Enligt lagen ska företagen redovisa ursprunget för den el som de sålt föregående kalenderår, och nästan alla bolag har en policy som lyser av transparens och framför allt miljövänlighet.

Dessutom ska elhandlare sedan 2013 visa på sina fakturor hur den el du som kund köpt är producerad. Kravet på elhandlarna är att åtminstone visa om elen kommer från kärnkraft, förnybar energi eller fossila energikällor. Trots det visste bara hälften av de svenska hushållen hur deras el produceras, enligt en undersökning som företaget Novus genomförde inför vintern 2015/16.

När det kommer till kritan är det ändå inte så enkelt att få svar på frågan varifrån elen kommer.

Läs mer: Hur smutsig el blir ren och tvärtom

Ny Teknik började med att sammanställa information i årsredovisningar och på hemsidor. Men där fanns inte alla de uppgifter vi sökte. För att få en mer fullständig information om elens ursprung behövde vi komplettera med telefonsamtal till nästan alla bolagen.

Flera av de största företagen vill helst inte särredovisa ”delar av sina marknader”, alltså Sverige. Andra har lätt tillgänglig information om hur kunden gör för att välja miljöel, däremot saknas uppgifter om vilken elmix som det billigaste alternativet innehåller.

Till slut valde ändå alla de 20 bolagen att medverka i Ny Tekniks kartläggning.

Störst är Vattenfall, som har nära en miljon elkunder. Vattenfall är det enda bolag där elkunden aktivt kan välja kärnkraft. Som kund kan man välja mellan vindkraft, solkraft, vattenkraft, kärnkraft och Vattenfalls energimix som är en blandning mellan kärnkraft och vattenkraft.

Vattenfall tillverkar totalt 158,3 TWh el i sex länder: Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Mer än hälften, 82,7 TWh, kommer från fossila källor. De 40 TWh el som säljs i Sverige är dock helt fossilfria.

De andra stora tillverkarna som också säljer är Eon, som tillverkar 25 TWh i Sverige och säljer 15 TWh här, och Fortum, som tillverkar 25 TWh i Sverige och säljer knappt 5 TWh. Av de tre största elbolagen är det bara Eon som säljer fossil el till sina elkunder i Sverige.