Elbilar

Ladda elbilen på motorväg i 130 km/h – och sex andra laddtekniker

Renault Zoe. Foto: Francis J Dean/REX
Renault Zoe. Foto: Francis J Dean/REX
Skärmbild från Youtubefilm, Groupe Renault. Laddning under färd. Foto: Renault
Skärmbild från Youtubefilm, Groupe Renault. Laddning under färd. Foto: Renault

Laddning är en knäckfråga för elektrifierade fordon. I Renault-projektet Incit-EV utvärderas sju alternativ för framtidens laddning. Bland metoderna finns dynamisk laddning i motorvägshastighet.

Publicerad

Hur stor tank har du i din bil? Den frågan har de flesta fossilbilsägare inte svaret på. Skälet är att en fullt fungerande infrastruktur av mackar i kombination med en lagom stor tank och tillräckligt effektiv motor har raderat bort oron för soppatorsk.

Men för elbilar är det annorlunda.

I dagsläget är laddinfrastrukturen bristfällig och elbilsmarknaden ganska omogen. Som ägare till en batteribil behöver man i många fall kunna ladda hemma för att det ska vara hanterbart. Men för många är inte det möjligt. Så hur ska det gå att få elektriska fordon att bli fullgoda alternativ till bilar med förbränningsmotor?

Här kommer det europeiska projektet Incit-EV in. Bakom står Renaultkoncernen tillsammans med 32 samarbetsparter i Europa.

Syftet är att förbättra användarupplevelsen för elbilister, samt hitta lösningar för att uppfylla de flesta av behoven som marknaden kan ha.

Kontaktlös laddning i 130 km/h

Projektet startade nu i januari och pågår i 48 månader, där den första analysperioden pågår fram till april 2020. I fas två initieras sju olika demonstrationsprojekt och mot slutet av perioden är tanken att de tekniklösningar som kan skalas upp med tillfredställande resultat ska lanseras brett.

Så vilka tekniker kommer att testas? Induktionsladdning – både stationär och dynamisk. Dubbriktad laddning. Därtill ska de även testa en lösning med högspänningsladdning.

I Paris ska konsortiet testa hur dynamisk laddning kan ske, i två separata projekt.

Det första handlar om induktiv laddning där två prototypbilar, en personbil och en skåpbil, utrustas för att klara av detta. En viktig del av projektet handlar om att se hur en elväg kan integreras med elnätet, men även hur acceptansen för den här typen av laddning är – och värdet av den.

Ett tredje projekt, som sker i Versailles, handlar om att kunna ladda fordon i motorvägshastighet. Tanken är att man ska få till en testbana där bilar kan rulla i 130 km/h och få kontaktlös laddning.

I Amsterdam och Utrecht är det dubbelriktad laddning som gäller. Där blir fokus att få till ett system där bilpoolsbilar används i en V2G-lösning (vehicle-to-grid). Syftet är att tekniken ska kunna leda till ett system för smart energianvändning.

Även i Zaragoza ska ett projekt för dubbelriktad laddning köras. Men här handlar det om lågspänning där även tvåhjulingar involveras. Vid stadens flygplats samt centralstation startas också försök med dynamisk laddning i taxifiler.

Utöver dessa byggs ett högspänningssystem i utkanten av Tallin. I en av Turins förorter ska en laddcentral testas på parkeringsplatser för bilpooler.