Fordon

Japan sätter deadline för nya bensinbilar

Foto: Gorm Kallestad/AP/TT
Foto: Gorm Kallestad/AP/TT

Under första halvan av 2030-talet kommer försäljning av nya bensinbilar i Japan att förbjudas. Det är i alla fall regeringens plan.

Publicerad

Storbritannien meddelade nyligen att landet tänker tidigarelägga stoppdatumet för försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035 till 2030. Andra länder planerar liknande åtgärder som ett led i att få ner koldioxidutsläppen från fordonsflottan och nå Parisavtalet.

Nu ansluter sig Japan till denna skara. Regeringen meddelade på juldagen att den avser införa förbud mot nyförsäljning av bensinbilar under första halvan av 2030-talet, rapporterar Japan Times. Förslaget ingår i ett större paket för hur Japan ska nå nettonollutsläpp till 2050.

Förbudet ska dock inte innefatta hybrider, vilket är den inhemska jätten Toyotas paradgren. Det nämns heller inte något om dieselbilar i rapporteringen. Dieselbilar utgör dock en låg andel av fordonsmixen i Japan.

Till årsskiftet kommer regeringen att ha lagt fram en mer detaljerad plan för hur utfasningen ska gå till.

Fakta: Länder med aviserade försäljningsförbud

Länder som aviserat förbud om att förbjuda nyförsäljning av bensin- och/eller dieselbilar:

Kina: Bensinbilar till 2035.

Storbritannien: Bensin- och dieselbilar till 2030.

Frankrike: Bensin- och dieselbilar till 2040.

Singapore: Bensin- och dieselbilar till 2040.

Den amerikanska delstaten Kalifornien har också aviserat ett förbud av bensinbilar till 2035.

I Sverige utreds just nu om det är möjligt att sätta ett stoppdatum för bensin- och dieselbilar. Svar väntas under våren.

Källa: Japan Times, Ny Teknik