Fordon

Tunnfilm bästa val för solel i bil

Tunnfilmssolceller är bästa valet när solceller ska el i bilen. Kisel blir för tungt, hävdar analysföretaget Frost & Sullivan.

Publicerad

Roshan Devadoss, branschanalytiker vid Frost & Sullivan, menar i sin analys att solceller än så länge har för dåliga prestanda och för högt pris för att fylla en vettig funktion som energileverantör i bilar.

Men i takt med att allt fler bilar fram över kommer att bli helt eldrivna ökar intresset för att få fram el till olika funktioner inte bara från batterier, utan även andra energialstrare.

Redan idag finnas enstaka bilar med solceller på taket, men kapaciteten räcker på sin höjd för att driva en kupéfläkt.

- Det är först när elenergin som produceras från solceller kan mäta sig i pris med el från det vanliga elnätet som solceller verkligen blir ett intressant alternativ för massmarknaden, menar Devadoss.

Av de solcellstyper man har att tillgå är det än så länge bara en sort som kan komma ifråga: tunnfilmssolcellen. Den är tillräckligt lätt och flexibel för att kunna användas på biltak, men kapacitetsmässigt kommer de inte i nivå med kiselsolcellerna. Dessa är dock för tunga för användning i elfordon.

Slutligen kan vi så småningom se fram emot tredje generationens solceller, även om dessa ännu befinner sig i utvecklingsstadiet. När sådana slår igenom kan man tänka sig solceller även i dörrar, och fönsterrutor, tror Roshan Devadoss.