Fordon

Tesla söker patent på ny batteriteknik

Foto: Xinhua, Henrik Skolt
Foto: Xinhua, Henrik Skolt

Bättre livslängd, lägre kostnad och snabbare laddning. Nu har Tesla sökt patent på ny cellkemi som vässar tre viktiga egenskaper.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.

I elbilens era är batterier en strategiskt viktig komponent. Dels att man har tillräckligt av dem, och dels hur pass bra optimerade de är. Det förstnämnda har varit ett återkommande problem – och är fortfarande något som oroar biltillverkarna. Det senare är ett pågående race.

Nu har det uppdagats att Tesla sökt patent för en ny typ av cellkemi som ska ge batterier längre livslängd, kapacitet till snabbare laddning samt reducera produktionskostnaden.

Ansökan för bättre batteriprestanda

Patentansökan, som går under namnat ”Novel battery systems based on two-additive electrolyte systems”, beskriver hur man genom additiv kan förbättra batteriprestandan. Men i de flesta fall har det krävts att man har fyra-fem additiv – vilket gör det dyrare och krångligare. Deras upplägg är att använda enbart två, men ändå få fram flera positiva effekter.

Eller som man skriver det i ansökan:

”Ett förbättrat batterisystem utvecklat för litiumjonbaserade batterier. Det förbättrade batterisystemet består av två-additivblandningar i en elektrolytlösning av ett karbonatlösningsmedel, ett organiskt lösningsmedel, ett icke-vattenhaltigt lösningsmedel och/eller metylacetat.”

Systemet anges vara användbart både i stationära- och elbilsapplikationer. Men en sak som är lite förvånande är man beskriver hur elektrolytlösningen med två additiv används på NMC-batterier (nickel, mangan, kobolt). Batteritypen är förvisso vanlig, men Tesla använder NCA-batterier (nickel, kobolt, aluminium) i sina bilar.

Det kommer bli intressant att se vad det här kan ge för numerära effekter. Ansökan lämnades in 31 juni 2017 och publicerades nu den sista januari på amerikanska patentverket. Men om det ger de utlovade effekterna – är det ytterligare en konkurrensfördel i den allt hårdnande elbilskonkurrensen.