Opinion

”Det krävs både biodrivmedel och elbilar”

Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria
Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria
Mats Williander, Forskningsledare Hållbara Affärer på RISE Viktoria
Mats Williander, Forskningsledare Hållbara Affärer på RISE Viktoria

REPLIK. IVL bedömer en teknologi utifrån gårdagens förutsättningar vilket leder fel. Om Sverige ska nå en 80-procentig reduktion av koldioxid från vägtransporter till 2030 krävs både biodrivmedel och elbilar, skriver forskarna Mats Williander och Stefan Pettersson på RISE Viktoria.

I Ny Teknik läser vi att ”Batterier gör elbilarna till klimatbov”, samt debattartikeln ”Kräv minskade utsläpp från batteritillverkningen”. Men rubriken borde i stället vara: ”Med vissa antaganden blir elbilen klimatbov”.

Klimatproblematiken adresseras genom förändringar i många sektorer parallellt: transport, energi, mat, beteenden mm. En analys med statiska antaganden är då bara rätt i ett enda läge - det antagna.

I studien om energiåtgång och utsläpp vid batteritillverkning till elbilar från IVL Svenska Miljöinstitutets, antas elmixen bestå till drygt hälften av fossila bränslen. Om Northvolt sätter upp en batterifabrik i Sverige så gäller inte siffrorna för dem och när Tesla’s Gigafactory har solcellerna på plats på taket så stämmer det inte där heller.

Antagandet att bensin och diesel har 18 procent förnybara drivmedel spelar också stor roll. Men om en dieselbil körs på ren biodiesel, hydrerad vegetabilisk olja HVO, så blir den oslagbar och går aldrig att köra ikapp med en elbil. Det är alltså antagandena snarare än batterierna i sig som avgör.

Om Sverige till exempel ska nå en 80-procentig reduktion av koldioxid från vägtransporter till 2030 krävs både biodrivmedel och en kraftig elektrifiering av nybilsförsäljningen. Elektrifieringen reducerar behovet av biodrivmedel så det landar på en hållbar nivå och biodrivmedlen möjliggör fossil koldioxidreduktion även på redan sålda fordon.

Det behövs en inblandning långt över de 18 procent som antagits i IVL:s analys. Skulle den relativa förbättring hos bensin- och dieselbilar då tala ännu mer emot elfordon? Nej! För det går inte att välja antingen-eller utan bara både-och om vi ska kunna nå -80 procent inom utsatt tid. Här ser man hur teknologier i olika sektorer stöttar varandra i transformeringen av samhället till fossilfrihet.

Mycket i samhället skapar möjligheter; elfordon, mobilitet som tjänst, digitalisering med mera, både möjlighet till något bättre och till något sämre. Hur det slutligen blir beror på under vilka förutsättningar möjligheterna realiseras; kolkraft eller solcellsel, diesel från oljesand eller hållbar HVO?

Analyser som den IVL gjort hjälper oss förstå vilka parametrar som spelar roll för att det eftersökta i en teknologi ska materialiseras på ett bra sätt. Men att använda analysen för att bedöma en möjliggörande teknologi utifrån dagens, eller snarare gårdagens förutsättningar leder fel - vilket artikelns rubrik alltså visar.

Mats Williander, Forskningsledare Hållbara Affärer på RISE Viktoria

Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility på RISE Viktoria