Fordon

Slarvet skickade livsfarlig ström genom montörerna

Missförståndet mellan kopplingsledaren och den elarbetsansvarige kunde ha slutat med döden för elmontörerna. Nu blev två montörer allvarligt skadade när strömmen slogs på.

Publicerad

Olyckan inträffade hösten 2007 när man bytte kontaktledningar på järnvägen vid Virsbo. Arbetet gjordes under stark tidspress. Att två montörer fick ström genom kroppen berodde på att en kontaktledning blivit spänningssatt med 16 000 volt trots att montörerna arbetade med den. De skadade sig allvarligt, de fick bland annat brännskador och den ene skadade dessutom huvudet när han föll.

Två andra anställda, en kopplingsledare och den elarbetsansvarige i arbetslaget, åtalades för grovt arbetsmiljöbrott alternativt grovt vållande till kroppsskada. Tingsrätten konstaterade att den direkta orsaken till olyckan var ett missförstånd mellan de båda åtalade. Men bakom missförståndet låg de åtalades oaktsamhet.

Domstolen dömde därför kopplingsledaren till 50 dagsböter. Den elarbetsansvariges oaktsamhet var allvarligare, ansåg tingsrätten och dömde honom till 125 dagsböter. Han överklagade tingsrättsdomen liksom åklagaren.

Majoriteten i Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom. Två av de tre juristdomarna anser dock att arbetsmiljöbrottet är grovt. De motiverar sin åsikt med att den elarbetsansvarige försummat sin uppgift att se till att ingen var intill elledningarna innan han gav klartecken att strömmen kunde sättas på. Risken för dödsfall var uppenbar.