Innovation

Fiskodling på land spås gå en ljus framtid till mötes

Göspionjär Mikael Björk har ägnat nära tio år till att utveckla en ny odlingsteknik. Nu är målet en storskalig gösodling i stan. Foto: Cecilia Larsson
Göspionjär Mikael Björk har ägnat nära tio år till att utveckla en ny odlingsteknik. Nu är målet en storskalig gösodling i stan. Foto: Cecilia Larsson
Ammoniak och nitrit rensas nort av bakterier i det biologiska filtret. Foto: Cecilia Larsson
Ammoniak och nitrit rensas nort av bakterier i det biologiska filtret. Foto: Cecilia Larsson
Bassängerna har ett 22-gradigt vatten. Foto: Cecilia Larsson
Bassängerna har ett 22-gradigt vatten. Foto: Cecilia Larsson
Nyckläckta gösyngel kräver mikroskop. De väger bara något milligram. Foto: Cecilia Larsson
Nyckläckta gösyngel kräver mikroskop. De väger bara något milligram. Foto: Cecilia Larsson
Här finns kapacitet att odla 20 ton gös per år. Foto: Cecilia Larsson
Här finns kapacitet att odla 20 ton gös per år. Foto: Cecilia Larsson
För att få en jämn leverans året om ska fiskens lekperioder styras med ljus och foder. Och det ska vara närodlat. Foto: Cecilia Larsson
För att få en jämn leverans året om ska fiskens lekperioder styras med ljus och foder. Och det ska vara närodlat. Foto: Cecilia Larsson

Räkor från pappersbruk, abborre från industrilokaler och tilapia från inomhusbassänger. Fiskodlingar på land kan bli framtidens livsmedelsindustri.

Publicerad

– Sverige har väldigt goda förutsättningar för att odla fisk på land, säger Björn Frostell, docent i industriell ekologi på KTH.

Intresset för odlad fisk ökar kraftigt i takt med att haven fiskas ut och att jordens befolkning ökar. De flesta odlingar finns i dag i hav och vattendrag, främst i Asien. Björn Frostell ser många fördelar med att i stället flytta upp odlingen på land.

Miljöproblem med övergödning minskar kraftigt, och man riskerar inte att sjukdomar och framavlade gener sprids till vilda bestånd när fiskar rymmer.

För att odlad fisk ska vara ekologisk hållbar så måste även fiskmaten vara grön.

I dag används ofta proteinmjöl och olja från viltfångad fisk, vilket kan öka utfiskningen av haven. Flera forskare och företag försöker därför utveckla vegetariska alternativ. ?Exempelvis av restprodukter från etanol-, pappers- och massatillverkning.

Vilka etiska aspekter ser du med odlad fisk?

– Många. Fiskar kan stressas av att leva för tätt ihop. Precis som i höns- och svinstallar blir det en avvägning mellan ekonomin och hur djuren mår. Sådana aspekter studerar vi i forskningsprojektet Fishwelfare och jag har även kontakter med Djurens rätt, säger Björn Frostell.

Ökar snabbast

Odling av fisk, skaldjur och alger är den snabbast växande livsmedelssektorn i världen.

Nästan hälften av all fisk och alla skaldjur som konsumeras odlas.

Majoriteten odlas i öppna odlingar i hav och vattendrag framför allt i Asien.