Fordon

Ingenjör slåss för Estonia-dykningar

Kjell Eldensjö
Kjell Eldensjö

Civilingenjören och riksdagsledamoten Kjell Eldensjö (kd) slåss för nya dykningar på Estonia i riksdagen i kväll: – Det är väldigt besvärande att många anhöriga och andra inte är säkra på hur förlisningen gick till.

Publicerad

–Det är fortfarande så att många tror att allt inte kommit fram, säger Kjell Eldensjö till nyteknik.se.

Han befinner sig på sitt riksdagsrum där han förbereder sig inför kvällens Estonia-debatt med försvarsminister Sten Tolgfors (m).

Debatten väntas äga rum sent i kväll tisdag (troligtvis någon gång mellan kl 20-23) och kan följas via riksdagens webbutsändningar på www.riksdagen.se.

Sten Tolgfors har hittills sagt nej till nya dykningar på Estonia med hänvisning till den utlysta gravfriden över platsen.

Tolgfors anser dessutom att de utredningar som gjorts kring olycksorsaken ”i allt väsentligt” kommit fram till liknande sjunkscenarion.

Men Kjell Eldensjö låter sig inte nöja med svaret utan anser att sjunkteorierna skiljer sig åt – just i fråga om väsentliga delar.

Han noterar att enligt den internationella havriutredningen som först gjordes sjönk Estonia med aktern först. Men enligt forskare vid SSPA i Göteborg, som lett ett internationellt forskarlag, kapsejsade fartyget först, hon rullade upp och ned, innan hon sjönk.

”Även om konsortiernas forskare uttalar att det mest sannolika sätt på vilket färjan sjönk överensstämmer med den beskrivning som gjordes av den officiella haveriutredningen (JAIC), vill man inte utesluta att förloppet kan ha varit ett annat. Flera oklarheter vid studierna och vittnesförhör ger stöd för forskarnas slutsats att det krävs nya dykningar och inspektion av fartygsskrovet för att om möjligt nå klarhet. Det är dessutom forskarnas uttryckliga och entydiga rekommendation.”, skriver Eldensjö i sin interpellation angående Estonia-katastrofen.

Är det du som civilingenjör som vill veta exakt hur olyckan gick till och hur konstruktionen brast eller är det på grund av rättspatos?

–Det är på grund av allmänt rättspatos. Jag tycker att man måste gå vidare och klarlägga vad som hänt.